Khải Hoàn Land Tuyển Dụng

Tuyển dụng

Tuyển dụng

1. Mô tả công việc

 • Chịu trách nhiệm toàn bộ về công tác quản lý nguồn nhân lực của Tập đoàn bao gồm: nghiên cứu và xây dựng cơ cấu tổ chức phù hợp với yêu cầu của từng giai đoạn phát triển. Xây dựng tiêu chuẩn định biên, cơ cấu, tiêu chuẩn nghiệp vụ, mô tả công việc cho từng chức danh. Xây dựng và tham mưu các chế độ phúc lợi, chính sách nhân sự cụ thể; ổn định nhân sự và giải quyết các vấn đề phát sinh.
 • Chịu trách nhiệm chính về công tác tuyển dụng nhân sự bao gồm: xây dựng chính sách về tuyển dụng nhân sự; làm việc với các phòng ban để tiếp nhận đề xuất tuyển dụng và triển khai kế hoạch tuyển dụng. Phỏng vấn, đánh giá và đàm phán với ứng viên, xây dựng nguồn ứng viên sẵn sàng đáp ứng các kế hoạch tuyển dụng của Tập đoàn.
 • Xây dựng và thực hiện công tác đào tạo phát triển nhân sự: chỉ đạo xây dựng chương trình đào tạo, lên kế hoạch đào tạo và làm việc với các trung tâm đào tạo. Xây dựng hệ thống đánh giá và tổ chức đánh giá theo định kỳ. Quy hoạch hệ thống nhân sự kế cận, xây dựng các chính sách phúc lợi cho CBNV và các quy trình quy định khác có liên quan. 
 • Chịu trách nhiệm quản lý công tác tiền lương và chế độ.
 • Trực tiếp phối hợp và hỗ trợ các chi nhánh, công ty thành viên trực.
 • Quản lý nhân sự và công việc nội bộ: Tổ chức bộ máy nhân sự, phân công công việc hợp lý, hiệu quả; đào tạo và phát triển nhân sự trong bộ phận.
 • Thực hiện các công việc khác theo chỉ đạo phân công của Ban Lãnh đạo.

 

2. Yêu cầu công việc

 • Kinh nghiệm/ bằng cấp:
 • Tốt nghiệp Đại học chuyên ngành Quản trị Nhân sự hệ chính quy và các ngành có liên quan.
 • Có kiến thức và chứng chỉ về Quản lý kinh tế/Luật là một điểm cộng.
 • Đã có kinh nghiệm làm việc ở vị trí tương đương tối thiểu từ 5 năm trở lên tại các Công ty/Tập đoàn kinh tế có quy mô lớn
 • Nắm vững bộ luật Lao động, luật Thuế.
 • Ưu tiên có bằng cấp và chứng chỉ về Quản lý kinh tế/Luật
 • Yêu cầu kỹ năng:

- Có kỹ năng tốt về việc đánh giá và nhận xét con người

- Có kỹ năng tốt về quản lý bao gồm lập kế hoạch, tổ chức, điều hành, đào tạo, lãnh đạo.

- Có kỹ năng tốt về truyền thông như giao tiếp, đàm phán, trình bày.
- Có kỹ năng tốt về công tác kiểm soát, lập báo cáo, giải quyết vấn đề, giải quyết xung đột.

3. Phúc lợi:

- Lương: Thương lượng cạnh tranh theo năng lực.

- Thưởng các ngày lễ đặc biệt trong năm.

- Được hưởng đầy đủ các chế độ phúc lợi cơ bản theo quy định của nhà nước ngay sau kết thúc thời gian thử việc bao gồm BHXH, BHYT, BHTN, chế độ KSK định kỳ...

- Tham gia các chương trình du lịch, team building từ công ty.

- Được phát huy năng lực cá nhân.

Mô Tả Công Việc:

Mục Tiêu: Hỗ trợ Tổng Giám Đốc trong các công việc Hành chính văn phòng, tham mưu giải quyết các vấn đề đối nội, đối ngoại trong quá trình quản lý, điều hành công ty.

-  Sắp xếp lịch làm việc của cấp trên, thường xuyên nhắc nhở các đầu việc chưa được hoàn thành.

- Theo dõi tiến độ các công việc của cấp trên để báo cáo khi cần thiết.

- Chuẩn bị tài liệu liên quan để cấp trên tham dự các buổi họp, ghi chép nội dung trao đổi trong buổi họp.

- Các công việc khác theo yêu cầu của cấp trên.

 

1. Yêu Cầu:

 • Nữ, Tốt nghiệp Đại Học, Ưu tiên các ứng viên đã có đào tạo về nghiệp vụ Hành chính thư ký hoặc kinh nghiệm tương đương.
 • Có tối thiểu 2 năm kinh nghiệm ở vị trí Tương đương,
 • Anh Văn tốt, có khả năng giao tiếp và đọc, dịch thuật văn bản, tài liệu.
 • Ngoại hình khá, có khả năng giao tiếp tốt.
 • Chịu áp lực tốt, tác phong chuyên nghiệp cẩn thận, có khả năng nắm bắt cảm xúc tốt.

2. Quyền lợi:

 • Lương Thỏa thuận theo năng lực (Cạnh tranh)
 • Được điều chỉnh lương theo khả năng.
 • Tham gia đầy đủ BH theo quy định pháp luật, ngày nghỉ Lễ, Tết, du lịch hằng năm
 • Công ty hỗ trợ nhân viên được đào tạo, phát triển sự nghiệp lâu dài.

1. Mô Tả Công Việc:

Mục Tiêu Công Việc: Tham mưu cùng Chủ tịch HĐQT trong công tác xây dựng chiến lược, phát triển công ty cũng như đôn đốc giám sát việc triển khai các công việc của chủ tịch HĐQT.

- Hỗ trợ chủ tịch HĐQT trong các dự án, chiến lược và kế hoạch công ty. Đề xuất giải pháp tham khảo để thực thi công việc.

- Tham gia trong các buổi họp về dự án để xem xét tính chất cũng như tính khả thi hoặc rủi ro trong quá trình thực hiện.

- Tổng hợp các báo cáo hoạt động từ các phòng ban để trình lên Chủ tịch HĐQT.

- Trợ giúp Chủ tịch HĐQT trong công tác đối nội, đối ngoại, truyền đạt thông tin từ Chủ tịch HĐQT đến các phòng ban và ngược lại. Tham dự các hội nghị, sự kiện khi được phân công.

- Tiếp nhận các văn bản, hồ sơ từ các phòng ban,  kiểm tra đề xuất ý kiến trước khi trình Chủ tịch phê duyệt.

- Soạn thảo các văn bản khi được yêu cầu.

- Các nội dung khác phát sinh khi có yêu cầu.

2. Yêu Cầu:

 • Ưu tiên Nam, Tốt nghiệp Đại Học trở lên, Ưu tiên các chuyên ngành Kinh Tế,Tài Chính, Quản Trị, Ngoại Ngữ hoặc các ngành liên quan.
 • Có tối thiểu 2 năm kinh nghiệm ở vị trí Tương đương, ưu tiên ứng viên từng có kinh nghiệm quản lý, điều hành tại các công ty quy mô vừa và nhỏ.
 • Anh Văn giao tiếp tốt, đọc viết khá
 • Ngoại hình khá, có khả năng giao tiếp tốt.
 • Chịu áp lực tốt, tác phong chuyên nghiệp cẩn thận, có khả năng tư duy quản trị tốt.

3. Quyền lợi:

 • Lương Thỏa thuận theo năng lực (Cạnh tranh)
 • Được điều chỉnh lương theo khả năng. Môi trường chuyên nghiệp, đào tạo tốt.
 • Tham gia đầy đủ BH theo quy định pháp luật, ngày nghỉ Lễ, Tết, du lịch hằng năm.
 • Công ty hỗ trợ nhân viên được thăng tiến, phát triển sự nghiệp lâu dài.

1. Mô Tả Công Việc:

Mục Tiêu: Điều hành và chịu trách nhiệm toàn bộ Hệ thống kinh doanh của công ty.

-  Điều hành, quản lý các cấp quản lý bên dưới bao gồm quản lý về dự án, quản lý sàn. Phối hợp với các bộ phận để triển khai các dự án hoạt động hiệu quả.

- Lên kế hoạch khai thác và mở rộng quan hệ chủ đầu tư, mở rộng nguồn hàng cho công ty.

- Tham gia đàm phán và làm việc với các cấp chủ đầu tư để triển khai phân phối các dự án.

- Lập kế hoạch kinh doanh theo năm, quý và tháng phù hợp với kế hoạch năm. Theo dõi và đề xuất điều chỉnh cho phù hợp với tình hình thị trường.

- Tham gia họp và làm việc với Ban Lãnh đạo giải quyết các vấn đề về chiến lược kinh doanh hoặc các vấn đề liên quan cần ý kiến chuyên môn.

- Đánh giá nguồn lực Nhân sự trực thuộc, phát triển năng lực nhân sự bộ phận kinh doanh.

- Đặt mối liên hệ với các Công ty, Doanh nghiệp bên ngoài khi cần.

- Các công việc khác theo yêu cầu từ phía Ban Lãnh đạo công ty.

 

2. Yêu Cầu:

 • Tốt nghiệp tối thiểu Đại Học, có kiến thức tốt và thực tế về quản trị, kinh tế thương mại.
 • Có tối thiểu 5 năm kinh nghiệm ở các chức vụ Giám Đốc Kinh Doanh. Phó Tổng Giám Đốc Kinh Doanh, Trưởng Bộ phận kinh doanh hoặc tương đương ở các công ty có quy mô lớn.
 • Ứng viên cần có kinh nghiệm quản lý doanh nghiệp trong Ngành Bất động sản. Ưu tiên các công ty quy mô tương tự Khải Hoàn Land.
 • Anh Văn chuyên nghiệp.
 • Tư duy đột phá, có khả năng quản lý và điều hành tốt
 • Lương Thỏa thuận theo năng lực (Cạnh tranh)
 • Được điều chỉnh lương theo khả năng.
 • Tham gia đầy đủ BH theo quy định pháp luật, ngày nghỉ Lễ, Tết, du lịch hằng năm
 • Công ty tạo môi trường tư duy mở, phát huy hết tiềm năng ứng viên.

CHI TIẾT:

- Điều hành và chịu trách nhiệm toàn bộ Hệ thống kinh doanh của công ty.

-  Điều hành, quản lý các cấp quản lý bên dưới bao gồm quản lý về dự án, quản lý sàn. Phối hợp với các bộ phận để triển khai các dự án hoạt động hiệu quả.

- Lên kế hoạch khai thác và mở rộng quan hệ chủ đầu tư, mở rộng nguồn hàng cho công ty.

- Tham gia đàm phán và làm việc với các cấp chủ đầu tư để triển khai phân phối các dự án.

- Lập kế hoạch kinh doanh theo năm, quý và tháng phù hợp với kế hoạch năm. Theo dõi và đề xuất điều chỉnh cho phù hợp với tình hình thị trường.

- Tham gia họp và làm việc với Ban Lãnh đạo giải quyết các vấn đề về chiến lược kinh doanh hoặc các vấn đề liên quan cần ý kiến chuyên môn.

- Đánh giá nguồn lực Nhân sự trực thuộc, phát triển năng lực nhân sự bộ phận kinh doanh.

- Đặt mối liên hệ với các Công ty, Doanh nghiệp bên ngoài khi cần.

- Các công việc khác theo yêu cầu từ phía Ban Lãnh đạo công ty.

 

YÊU CẦU CÔNG VIỆC:

- Tốt nghiệp tối thiểu Đại Học, có kiến thức tốt và thực tế về quản trị, kinh tế thương mại.

- Có tối thiểu 5 năm kinh nghiệm ở các chức vụ Giám Đốc Kinh Doanh. Phó Tổng Giám Đốc Kinh Doanh, Trưởng Bộ phận kinh doanh hoặc tương đương ở các công ty có quy mô lớn.

- Ứng viên cần có kinh nghiệm quản lý doanh nghiệp trong Ngành Bất động sản. Ưu tiên các công ty quy mô tương tự Khải Hoàn Land.

- Anh Văn chuyên nghiệp.

- Tư duy đột phá, có khả năng quản lý và điều hành tốt.

 

QUYỀN LỢI:

- Lương Thỏa thuận theo năng lực.

- Được điều chỉnh lương theo khả năng.

- Tham gia đầy đủ BH theo quy định pháp luật, ngày nghỉ Lễ, Tết, du lịch hằng năm.

- Công ty tạo môi trường tư duy mở, phát huy hết tiềm năng ứng viên.

CHI TIẾT: 

 - Chịu trách nhiệm triển khai, quản lý mọi hoạt động kinh doanh và nhân sự của Sàn giao dịch nhằm đạt được kế hoạch, mục tiêu nhiệm vụ được giao.

- Xây dựng, duy trì và phát triển hệ thống nhân viên kinh doanh tại Sàn Giao dịch.

- Quản lý, điều hành mọi hoạt động của Sàn giao dịch theo các quy định, quy trình của Công ty.

- Giám sát đôn đốc các hoạt động bán hàng của nhóm/nhân viên kinh doanh, đề xuất các giải pháp phù hợp nhằm đạt được hiệu quả kinh doanh cao nhất.

- Triển khai phân bổ chỉ tiêu: Bán hàng, tiếp thị, quảng cáo cho các bộ phận bán hàng. Định hướng xây dựng và triển khai kế hoạch theo chiến lược kinh doanh của sàn giao dịch.

- Đánh giá kết quả kế hoạch bán hàng, tuyển dụng của Vùng, Phòng Kinh doanh, chỉ ra những kết quả đạt được, các điểm hạn chế; đồng thời hướng dẫn, đưa ra những giải pháp hữu hiệu nhằm giúp các đơn vị sớm hoàn thành mục tiêu, nhiệm vụ được giao.

- Thu thập, tổng hợp, nắm bắt tình hình biến động thị trường, đối thủ cạnh tranh, kịp thời có các đề xuất/giải pháp kịp thời.

- Xây dựng kế hoạch tiếp thị nhóm và thực hiện các chương trình: tiếp thị khách hàng, tổ chức sự kiện, quảng bá sản phẩm dịch vụ của Công ty.

- Xây dựng bộ máy tổ chức, điều hành toàn bộ hoạt động của sàn giao dịch, tuyển chọn lớp nhân sự kế thừa cho các cấp quản lý, thường xuyên theo dõi đánh giá thành tích của nhân sự tiềm năng và có đề xuất kịp thời vào các vị trí quản lý.

- Xây dựng các mối quan hệ với các chủ đầu tư, đối tác từ đó khai thác những sản phẩm dự án tốt đưa về cho Công ty.

- Chịu mọi trách nhiệm về hoạt động của sàn giao dịch và kết quả kinh doanh với ban Giám Đốc.

- Thực hiện các công việc theo phân công, phân nhiệm, ủy quyền cụ thể của Ban Giám đốc.

 

YÊU CẦU:

- Tốt nghiệp ĐH trở lên các chuyên ngành : Kinh tế, bất động sản, QKTD hoặc có trình độ kinh nghiệm tương đương với yêu cầu của vị trí công việc.

- Anh văn: giao tiếp tốt.

- Vi tính: thông thạo vi tính văn phòng các phần mềm, ứng dụng.

- Tối thiểu từ 3 đến 5 năm làm việc trong lĩnh vực kinh doanh Bất Động Sản.

- Có 3 năm kinh nghiệm quản lí đội nhóm.

- Tư duy dịch vụ khách hàng & tư duy chiến lược.

- Kỹ năng đánh giá & phân tích dữ liệu, khả năng dự đoán xu hướng.

- Kỹ năng quản lý rủi ro & quản lý sự thay đổi.

- Kỹ năng lãnh đạo, phát triển đội ngũ.

 

QUYỀN LỢI:

- Lương thoả thuận.

- Chế độ đãi ngộ tốt.

- Được hưởng đầy đủ các chế độ đãi ngộ theo luật lao động Việt Nam ( BHXH, BHYT, BHTN ...)

KHL đã có một bước tiến và cơ hội tốt cho điều kiện làm nghề thiết kế kiến trúc quy hoạch và phát triển quản lý Dự án Bất Động Sản. Thể hiện uy tín, chuyên nghiệp của chúng tôi ngày càng được nâng cao về chiều rộng và chiều sâu, chúng tôi cần sự hợp tác của những người tâm huyết trong và ngoài nước để biến các công trình Kiến trúc, đồ án Quy hoạch Đô thị trở thành hiện thực; qua các vị trí tuyển dụng cho Khối phát triển dự án:

1. Kiến Trúc Sư Công trình – 05 vị trí

– Phương pháp luận tốt trong triết lý thiết kế
– Sáng tạo không ngừng
– Kinh nghiệm trong lĩnh vực thiết kế công trình cao tầng, khách sạn nghỉ dưỡng
– Kỹ năng trình bày tốt về ý tưởng của mình, từ tổng thể đến chi tiết cấu tạo
– Lên kế hoạch, nhiệm vụ, quản lý thiết kế
– Biết thành thạo Autocad, sketchup và phác họa ý tưởng,
– Làm việc theo nhóm, có kinh nghiệm Quản lý dự án Bất động sản là lợi thế.

2. Kiến Trúc Sư Quy hoạch – 05 vị trí

– Phương pháp luận tốt trong triết lý quy hoạch xây dựng đô thị
– Sáng tạo không ngừng
– Kinh nghiệm trong lĩnh vực thiết kế quy hoạch chung 1/5000, 1/200; quy hoạch phân khu 1/200, 1/500 đồ án Quy hoạch đô thị.
– Kỹ năng trình bày tốt về ý tưởng của mình, phù hợp quy định pháp lý Nhà nước, và môi trường đầu tư ở Việt Nam
– Lập kế hoạch, nhiệm vụ, quản lý thiết kế quy hoạch, lập báo cáo Quy hoạch,
– Biết thành thạo Autocad, sketchup, sử lý số liệu thuyết minh Quy hoạch
– Làm việc theo nhóm, có có kinh nghiệm làm việc với các sở ban ngành là lợi thế.

3. Kiến Trúc Sư thiết kế cảnh quan – 02 vị trí

– Tốt nghiệp chuyên ngành thiết kế cảnh quan
– Kinh nghiệm tối thiểu 2 năm trong nghề
– Phương pháp luận tốt trong triết lý thiết kế
– Sáng tạo không ngừng
– Kinh nghiệm trong lĩnh vực thiết kế công trình nhà ở hoặc nghỉ dưỡng
– Kỹ năng trình bày tốt về ý tưởng của mình
– Biết thành thạo Autocad, sketchup.
– Làm việc theo nhóm, có kinh nghiệm về các loại cây trồng là lợi thế

4. 3D Artist ( thể hiện phối cảnh 3D) – 01 vị trí

– Thành thạo render 3D max, Vray, photoshop, sketchup
– Render kiến trúc, nội thất và cảnh quan, quy hoạch
– Kỹ năng trinh bày tốt: ánh sáng, camera, bố cục
– Biết chụp ảnh tốt

Hồ sơ Pofolio vui lòng gởi đến KHL – PDD theo địa chỉ : khaihoanland.pdd@khaihoanland.vn.
Mọi chi tiết khác sẽ được trao đổi trong buổi phỏng vấn.

Để đáp ứng kế hoạch phát triển mở rộng kinh doanh, Khải Hoàn Land quyết định tuyển dụng 2 Giám đốc sàn, 4 Phó Giám đốc sàn, 50 Trưởng phòng, 1000 chuyên viên phân phối bất động sản,với các tiêu chí sau:

 

1. Vị trí Giám đốc, Phó Giám đốc Sàn:

Yêu cầu chung:

 

- Có khát vọng, trí tuệ, tầm nhìn và bản lĩnh, để xây dựng  thị trường môi giới quận 2, quận 9, khu trung tâm.

- Có sức thuyết phục đám đông.

- Có khả năng thu hút nhân sự.

- Có kiến thức sâu chuyên ngành bất động sản.

- Có kỹ năng tổng hợp và phân tích thông tin, lập kế hoạch và tổ chức thực hiện, giao tiếp và phối hợp làm việc nhóm tốt, biết đàm phán, có khả năng làm việc độc lập trong công việc, biết duy trì, thiết lập các mối quan hệ.

- Anh ngữ giao tiếp, thành thạo tin học văn phòng, internet.

- Ưu tiên cho ứng viên có kinh nghiệm 02 năm ở vị trí tương đương trong ngành bất động sản.

- Tác phong làm việc chuyên nghiệp, khả năng cảm nhận và xử lý tình huống nhanh nhẹn, quyết đoán.

- Chịu được áp lực và cường độ cao trong công việc.

- Học vấn: Tốt nghiệp Đại học chuyên ngành: Quản trị kinh doanh, Thương mại, Marketing, Tài chính, Ngân hàng, Luật, Nông lâm ( khoa QLĐĐ & Bất động sản ).

- Hình thức: Ưa nhìn, nhanh nhẹn, hoạt bát, khả năng giao tiếp tốt.

 

 

Mô tả công việc:

 

- Tổ chức, quản lý mọi hoạt động của sàn giao dịch bất động sản.

- Tham gia nghiên cứu thị trường, đề xuất ý tưởng đầu tư, phương án kinh doanh cho các dự án của Công ty mang về.

- Nghiên cứu thị trường, đối thủ và tham mưu trong việc xây dựng chiến lược kinh doanh của Công ty.

- Xây dựng kế hoạch hoạt động hàng năm/ quý/ tháng. Đăng ký chỉ tiêu và tiếp nhận chỉ tiêu kinh doanh từ Công ty. Giao chỉ tiêu đối với nhân viên sàn giao dịch.

- Săn tìm nhân sự giỏi, phù hợp. Đào tạo nhân viên hàng tuần các nội dung về sản phẩm, chính sách bán hàng, chính sách đối với chuyên viên kinh doanh, kỹ năng sale và xử lý tình huống, … nội quy, văn hóa Công ty.

- Xác định vùng thị trường, khách hàng mục tiêu và cùng nhân viên sàn tìm kiếm, khai thác khách hàng tiềm năng cho Sàn giao dịch.

- Tổ chức các buổi giới thiệu sản phẩm, hỗ trợ nhân viên thu hút khách hàng, tư vấn sản phẩm.

- Báo cáo toàn bộ hoạt động kinh doanh của Sàn lên Ban Tổng Giám đốc (nhật ký, báo cáo tuần, tháng, đột xuất).

- Chịu trách nhiệm cao nhất quản lý các hoạt động của Sàn. Xây dựng mối quan hệ và tinh thần đoàn kết giữa các thành viên trong sàn và các bộ phận khác, các Sàn khác. Tạo ra một hình ảnh chuyên nghiệp về Sàn giao dịch Bất động sản của Công ty.

- Đối với phó giám đốc sàn, tiêu chí bằng 70% các yêu cầu trên.

 

 

Quyền lợi được hưởng:

- Được huấn luyện tại Trung Tâm Đào Tạo Khải Hoàn, các phương pháp quản trị, các kỹ năng quản lý hiện đại.

- Được hưởng các quyền lợi đặc biệt: như nhận cổ phiếu thưởng, ưu tiên mua cổ phiếu với giá ưu đãi khi công ty niêm yết trên Sàn chứng khoán TP.HCM. Dựa vào số năm làm việc (thâm niên), năng suất lao động, trách nhiệm trong công việc, mỗi nhân viên sẽ có chính sách phù hợp.

- Mức lương cạnh tranh, phù hợp với kinh nghiệm và năng lực của bản thân, thưởng thỏa đáng với năng lực cống hiến.

- Được hưởng các chế độ phúc lợi theo quy định của công ty.

- Được hưởng đầy đủ các chế độ đãi ngộ theo luật lao động Việt Nam ( BHXH, BHYT, BHTN ...)

 

2. Vị trí Trưởng phòng, chuyên viên kinh doanh:

Yêu cầu chung:

- Nam hoặc Nữ, tốt nghiệp trung học phổ thông trở lên.

- Có kinh nghiệm về bất động sản, có năng lực bán hàng dự án tốt.

- Am hiểu thị trường các dự án bất động sản.

- Chịu được áp lực cao, đạo đức tốt, có tinh thần trách nhiệm.

- Kỹ năng giao tiếp, làm việc nhóm tốt.

Mô tả công việc:

- Tìm kiếm, khai thác khách hàng có nhu cầu về bất động sản.

- Giới thiệu, tư vấn, hướng dẫn khách hàng tham quan dự án.

- Thực hiện giao dịch và theo dõi giao dịch.

- Trao dồi kỹ năng, quảng bá hình ảnh công ty đến khách hàng một cách chuyên nghiệp.

- Triển khai kế hoạch kinh doanh, bán hàng dự án theo yêu cầu của công ty.

 

Quyền lợi được hưởng:

- Được huấn luyện tại Trung Tâm Đào Tạo Khải Hoàn, với các kỹ năng như: Đàm phán, thuyết trình, chốt sale (closing deal), thuế, pháp lý, phong thủy, kỹ năng đăng tin trên mạng rẻ, hiệu quả, nghệ thuật nắm bắt tâm lý và được lòng khách hàng...Tất cả được rèn luyện theo phương pháp thực tiễn.

- Được hưởng các quyền lợi đặc biệt: như nhận cổ phiếu thưởng, ưu tiên mua cổ phiếu với giá ưu đãi, khi công ty niêm yết trên Sàn chứng khoán TP.HCM. Dựa vào số năm làm việc (thâm niên), năng suất lao động, trách nhiệm trong công việc, mỗi nhân viên sẽ có chính sách phù hợp.

- Đối với trưởng phòng khi trúng tuyển, được làm việc chính thức, sẽ hưởng lương + hoa hồng quản lý ngay trong tháng làm việc chính thức và mức hoa hồng bán hàng được hưởng từ 65% đến 71%.

- Đối với nhân viên khi trúng tuyển, được làm việc chính thức, hoa hồng bán hàng được hưởng từ 65% đến 71%, và lương cơ bản sẽ được nhận khi doanh thu đạt đủ chỉ tiêu, ( hoặc hoa hồng bán hàng được hưởng từ 45% đến 60% và hưởng lương từ 6 triệu - 12 triệu/tháng ).

- Được hưởng các chế độ phúc lợi theo quy định của công ty.

- Được hưởng đầy đủ các chế độ đãi ngộ theo luật lao động Việt Nam ( BHXH, BHYT, BHTN ...)

 

Các bạn có đủ tự tin để chấp nhận thử thách không ?

Các bạn có muốn vượt qua chính mình không ?

Hãy đến với môi trường làm việc của Khải Hoàn Land.

Nơi hội tụ những người môi giới xuất sắc và bản lĩnh.

Nếu các bạn chiến thắng, vinh quang sẽ vô cùng to lớn.

Chúc các bạn may mắn.