Khải Hoàn Land Tuyển Dụng

Tuyển dụng

Tuyển dụng

 1. Tiếp nhận công văn, hồ sơ, tài liệu từ các Phòng/Ban, nhân viên trình Trưởng Bộ phận phê duyệt.
 2. Truyền đạt thông tin của Trưởng Bộ phận tới các Phòng/Ban, Đơn vị, cá nhân và nhận thông tin phản hồi cho Trưởng Bộ phận.
 3. Sắp xếp lịch làm việc, lịch họp, lịch công tác, … nhắc nhở Trưởng Bộ phận đảm bảo công việc luôn hoàn thành đúng hạn.
 4. Chuẩn bị tài liệu, phân phối tài liệu tới các thành viên trong cuộc họp của Phòng, ghi chép biên bản và soạn thảo các văn bản thông báo, kết luận các cuộc họp.
 5. Hỗ trợ công tác xây dựng BSC, KPIs, theo dõi và ghi nhận kết quả từ các Phòng ban, cá nhân.
 6. Soạn thảo công văn, văn bản, thông báo.
 7. Theo dõi lịch làm việc, hỗ trợ xử lý trong phạm vi cho phép.
 8. Nắm các kế hoạch, theo dõi, đôn đốc các Phòng ban, cá nhân liên quan hoàn thành đúng hạn.
 9. Tiếp đón khách hàng và các đối tác theo yêu cầu của Trưởng Bộ phận.
 10. Tổ chức lưu trữ hồ sơ, tài liệu, biểu mẫu theo quy định.
 11. Thực hiện các công việc khác theo sự phân công của Trưởng Bộ phận.
 1. Thiết lập và sắp xếp lịch làm việc, lịch họp, lịch công tác, tổ chức các cuộc họp, ghi chép và tổng hợp nội dung các cuộc họp cho Ban Tổng Giám đốc để phục vụ việc quản lý điều hành.
 2. Trực tiếp hướng dẫn và đón tiếp Khách của Ban Tổng Giám đốc đến liên hệ, công tác.
 3. Sắp xếp lịch trình, nội dung chuyến công tác, hồ sơ, tài liệu liên quan cho Tổng Giám đốc và các thành viên trong Ban Tổng Giám đốc.
 4. Thay mặt Ban Tổng Giám đốc tham dự các công tác giao dịch đối ngoại, liên hệ, giao dịch với đối tác bằng thư, điện thoại, email hoặc fax theo yêu cầu của Tổng Giám đốc.
 5. Quản lý danh sách, số điện thoại, địa chỉ các Công ty, Cơ quan hoặc các cá nhân có nhu cầu liên hệ thường xuyên nhằm đảm bảo cung cấp thông tin kịp thời, chính xác.
 6. Tiếp nhận và xử lý nhanh, chính xác các cuộc gọi từ đối tác, các Phòng/Ban gọi đến, hỗ trợ Tổng Giám đốc trong việc theo dõi, tổng hợp và báo cáo tiến độ công việc của các Phòng/Ban.
 7. Làm cầu nối liên lạc, trao đổi công việc, thông tin giữa các Phòng/Ban với Tổng Giám đốc, truyền đạt các chỉ đạo Tổng Giám đốc đến các cấp quản lý và theo dõi, đôn đốc, báo cáo việc thực hiện.
 8. Tiếp nhận các loại văn bản gửi lên Ban Tổng Giám đốc, xem xét, kiểm duyệt theo phạm vi quy định, phân phối các văn bản đã duyệt đến các cá nhân, Phòng/Ban liên quan.
 9. Thực hiện công tác văn thư cho Tổng Giám đốc.
 10. Tổng hợp báo cáo hàng tuần, tháng, quý của các Phòng/Ban trình Tổng Giám đốc.
 11. Thực hiện các báo cáo chuyên môn theo định kỳ và theo yêu cầu của Ban Tổng Giám đốc
 12. Tổ chức lưu trữ hồ sơ, chứng từ, dữ liệu theo quy định.
 13. Thực hiện các công việc khác theo sự phân công, ủy quyền của Tổng Giám đốc.
 1. Thu thập thông tin các dự án: lấy thông tin dự án, hồ sơ pháp lý dự án, tìm hiểu Chủ đầu tư, đánh giá cơ hội đầu tư, xây dựng các mối quan hệ tốt với Chủ đầu tư, …
 2. Xây dựng, tổ chức định kỳ kế hoạch marketing, bán hàng, nghiên cứu, đánh giá, tổng hợp về thị trường bất động sản và đề xuất giải pháp thúc đẩy kinh doanh của Công ty.
 3. Làm việc trực tiếp với Chủ đầu tư trong các vấn đề đàm phán, thương thảo nội dung hợp đồng môi giới, thông tin sản phẩm, thông tin giỏ hàng, thông tin về hình ảnh, chiến lược marketing, …
 4. Tổ chức, triển khai các chiến lược, kế hoạch kinh doanh các dự án. Giám sát, đôn đốc Chi nhánh/Sàn giao dịch trong việc triển khai bán hàng, đảm bảo đơn vị hoàn thành chỉ tiêu.
 5. Là đầu mối chính trong việc tương tác với các chủ đầu tư, chịu trách nhiệm chính trong việc đốc thúc chủ đầu tư thanh toán “phí môi giới”, rà soát đối chiếu thu hồi công nợ, thu hồi tiền ký quỹ khi bán hoàn tất giỏ hàng.
 6. Hỗ trợ các Chi nhánh/Sàn giao dịch trong việc cung cấp các thông tin dự án, hợp đồng, tiến độ thanh toán, …. Theo dõi, đánh giá tình hình thực hiện chỉ tiêu kinh doanh các dự án của từng sàn giao dịch, đề xuất kịp thời các chính sách, biện pháp để đẩy mạnh bán hàng.
 7. Thường xuyên thu thập thông tin phản hồi từ thị trường, phân tích các báo cáo nghiên cứu thị trường bất động sản liên quan đến các sản phẩm, hành vi của khách hàng, mục tiêu doanh số, nắm bắt các cơ hội tăng trưởng, đồng thời xác định các rủi ro có thể ảnh hưởng đến mục tiêu kế hoạch đề ra.
 8. Đào tạo, quản lý, điều hành, giám sát công việc, chịu trách nhiệm về hoạt động của nhân viên trong phạm vi quản lý.
 9. Lưu trữ hồ sơ, chứng từ, dữ liệu theo quy định.
 10. Thực hiện công việc theo sự phân công của Trưởng Bộ phận.
 1. Hồ sơ, thủ tục:
  • Soạn thảo hợp đồng, chính sách, các văn bản của Bộ phận Kinh doanh.
  • Cập nhật tình trạng sản phẩm, cập nhật giỏ hàng, book giỏ hàng, giải quyết những vấn đề liên quan đến sản phẩm.
  • Hoàn tất thủ tục đặt cọc, chuyển cọc, hỗ trợ nhân viên kinh doanh rà soát giỏ hàng và theo dõi tình trạng thanh toán của khách hàng, tiến hành các công tác đối chiếu phí, thanh toán phí từ Chủ đầu tư.
  • Hỗ trợ khách hàng ký kết hợp đồng mua bán, gửi thông tin khách hàng đến Chủ đầu tư, giải đáp thắc mắc khiếu nại của khách hàng.
  • Theo dõi, kiểm tra, báo cáo kết quả kinh doanh hàng ngày, tuần, tháng cho Trưởng Bộ phận và Phòng Kế toán.
  • Quản lý các đơn hàng đầu ra, đầu vào của dự án, lập bảng xác nhận chỉ tiêu doanh thu hàng tháng.
  • Tham gia các sự kiện mở bán, đặt chỗ, … của các dự án.
  • Theo dõi, đối chiếu thu hồi công nợ từ Admin, Kế toán của Chủ đầu tư và Phòng Kế toán của Công ty, liên hệ với Chủ đầu tư để giải quyết các sự việc phát sinh.
 2. Các công việc trên App:
  • Chịu trách nhiệm giỏ hàng, thông tin của dự án mình phụ trách.
  • Cập nhật thông tin, tình trạng sản phẩm căn cứ từ Admin dự án ngay khi có sự thay đổi trạng thái (Mở, Khóa, …).
  • Hỗ trợ chuyển giải đáp thắc mắc liên quan đến dự án mình phụ trách cho Admin dự án và Giám đốc Kinh doanh.
 3. Lưu trữ hồ sơ, chứng từ, hóa đơn theo quy định.
 4. Thực hiện các công việc khác theo sự phân công của Trưởng Bộ phận.

MÔ TẢ CÔNG VIỆC:

 1. Nắm rõ các quy định của pháp luật trong lĩnh vực kinh doanh bất động sản; trong quan hệ lao động, mua bán sáp nhập, triển khai thi công xây dựng Dự án, thuế,…
 2. Soạn thảo các văn bản khác liên quan đến hoạt động kinh doanh của Công ty khi cần thiết hoặc có yêu cầu;
 3. Soạn thảo bộ Hợp đồng và các văn bản có liên quan đến các thương vụ mua bán sáp nhập của Công ty;
 4. Soạn thảo các văn bản nội bộ, theo dõi cập nhật thay đổi của Điều lệ và Quy chế quản trị Công ty;
 5. Soạn thảo các công văn, thông báo, biểu mẫu … liên quan đến khách hàng và hoạt động bán hàng;
 6. Tham gia giải quyết tranh chấp với các bên liên quan đến các Hợp đồng mà Công ty giao dịch (Hợp đồng thuê mặt bằng, Hợp đồng hợp tác kinh tế, Hợp đồng lao động ...);
 7. Tham gia tố tụng tại tòa án và liên hệ các cơ quan Nhà nước có thẩm quyền để giải quyết các vấn đề;
 8. Soạn thảo các văn bản, hồ sơ để tham gia tố tụng tại Tòa án;
 9. Thực hiện soát xét, soạn thảo các Hợp đồng thi công xây dựng, Hợp đồng nguyên tắc, bộ Hợp đồng mua bán, đặt cọc, giữ chỗ, … và bộ biểu mẫu đính kèm để phục vụ cho việc xây dựng và phát triển Dự án của Công Ty;
 10. Phối hợp cùng Phòng nhân sự soạn thảo, soát xét, ban hành các quy trình, quy chế hoạt động của Công ty;
 11. Tư vấn pháp lý trong quá trình thực hiện công tác chuyên môn của các phòng ban để đảm bảo mọi bộ phận được vận hành tuân theo quy định Pháp luật;
 12. Cập nhật, theo dõi và hệ thống các văn bản, thông tin pháp luật liên quan đến họat động kinh doanh bất động sản, … phục vụ cho hoạt động kinh doanh của Công ty;
 13. Nghiên cứu các quy định, cung cấp các văn bản, thông tin pháp lý cho Ban TGĐ và các phòng ban khi cần thiết hoặc khi có yêu cầu;
 14. Soạn thảo các loại mẫu Hợp đồng cho Công ty và soạn các Hợp đồng hợp tác với đối tác;
 15. Tham gia giải đáp các thắc mắc, giải quyết các khiếu nại của khách hàng, nhân viên trong phạm vi quyền hạn được phân công;
 16. Thực hiện nghiên cứu và hỗ trợ các văn bản pháp lý liên quan đến Pháp lý Dự án;
 17. Thực hiện các thủ tục pháp lý liên quan đến hoạt động của Công ty theo sự điều động và phân công của Ban Tổng Giám đốc, Trưởng Bộ phận.

 

YÊU CẦU CÔNG VIỆC

 1. Tốt nghiệp Đại học trở lên chuyên ngành Luật.
 2. Tiếng Anh: trình độ B trở lên.
 3. Thành thạo vi tính văn phòng, soạn thảo văn bản.
 4. Ít nhất 01 năm kinh nghiệm ở vị trí tương đương tại các công ty bất động sản.
 5. Am hiểu luật Đất đai, luật Dân sự, luật Kinh tế và các văn bản Pháp luật khác liên quan đến hoạt động kinh doanh bất động sản.
 6. Khả năng giao tiếp, truyền đạt, chăm sóc khách hàng tốt.

 

PHÚC LỢI

 1. Bảo hiểm theo quy định
 2. Du Lịch
 3. Phụ cấp
 4. Đồng phục
 5. Thưởng
 6. Chăm sóc sức khỏe
 7. Đào tạo
 8. Tăng lương
 9. Công tác phí
 10. Chế độ nghỉ phép

 

Thông tin liên hệ: Phòng HCNS

Phone: (028) 5411 0088 hoặc 0911 876 807

Email: tuyendung@khaihoanland.vn

MÔ TẢ CÔNG VIỆC

 1. Lên kế hoạch xây dựng, phát triển nội dung cho website tiếng Việt, tiếng Anh.
 2. Viết bài, biên tập website, bản tin, phóng sự, … phục vụ các hoạt động, chương trình khuyến mãi, PR thương hiệu.
 3. Viết và biên tập bài PR, báo chí cho các sự kiện, làm nội dung cho các sự kiện
  Truyền thông – Marketing.
 4. Tìm kiếm, thu thập thông tin, cập nhật các xu hướng để xây dựng nội dung mới.
 5. Duy trì, tối ưu bài viết chuẩn SEO theo yêu cầu.
 6. Quản lý và phát triển nội dung các phương tiện truyền thông khác: fanpage, site vệ tinh, …
 7. Phối hợp cùng các Phòng/ Ban đưa ra xu hướng PR hiệu quả nhất.
 8. Thực hiện các công việc  khác theo sự phân công của Trưởng Bộ phận.

YÊU CẦU CÔNG VIỆC

 1. Tốt nghiệp Cao đẳng, Đại học chuyên ngành: Marketing, Báo chí, Truyền thông, …
 2. Tiếng Anh: trình độ B trở lên.
 3. Thành thạo vi tính văn phòng và các phần mềm ứng dụng.
 4. Tối thiểu 01 năm kinh nghiệm ở vị trí tương đương.
 5. Có kinh nghiệm trong lĩnh vực bất động sản.
 6. Có khả năng ngôn ngữ tốt, có mối quan hệ tốt với các Cơ quan báo chí.
 7. Làm việc nhóm, chịu áp lực tốt và có khả năng sáng tạo.

PHÚC LỢI

 • Bảo hiểm theo quy định
 • Du Lịch
 • Phụ cấp
 • Đồng phục
 • Thưởng
 • Chăm sóc sức khỏe
 • Đào tạo
 • Tăng lương
 • Công tác phí
 • Chế độ nghỉ phép

 

Thông tin liên hệ: Phòng HCNS

Phone: (028) 5411 0088 hoặc 0911 876 807

Email: tuyendung@khaihoanland.vn

MÔ TẢ CÔNG VIỆC

 1. Giám sát, kiểm soát các hoạt động ra vào tại công trường thi công.
 2. Bảo vệ an ninh, phòng cháy chữa cháy và đảm bảo tuyệt đối an toàn về người, tài sản trong và ngoài giờ làm việc.
 3. Chịu trách nhiệm chính trong việc giữ và sắp xếp chỗ để xe của nhân viên, khách hàng, các đối tác, hướng dẫn chỗ đậu xe ô tô đúng quy định.
 4. Bảo quản tài sản, kiểm soát ra vào trang thiết bị, tài sản tại công trường, thực hiện việc mở cửa và khóa cửa trong ngày đảm bảo đúng giờ giấc, luôn kiểm tra các khóa đảm bảo sự an toàn, an ninh sau giờ làm việc.
 5. Chịu trách nhiệm chính cho các trường hợp mất xe, tài sản tại công trường.
 6. Thực hiện các công việc khác theo sự phân công của Trưởng Bộ phận.

 

YÊU CẦU CÔNG VIỆC

 1. Tối thiểu bằng THPT.
 2. Toàn thời gian cố định các ngày trong tuần.
 3. Trường hợp nghỉ phép phải bàn giao chìa khóa cho người phụ trách theo sự phân công của Trưởng Bộ phận.
 4. Ít nhất 01 năm kinh nghiệm.
 5. Nắm các quy trình công việc của công tác bảo vệ.

 

ĐỊA ĐIỂM LÀM VIỆC:

Lê Văn Lương, Phước Kiển, Nhà Bè, TP. HCM (có chỗ ở lại)

 

Thông tin liên hệ: Phòng HCNS

Phone: (028) 54110088 hoặc 0911 876 807

Email: tuyendung@khaihoanland.vn

MÔ TẢ CÔNG VIỆC

 1. Thực hiện kế hoạch và đảm bảo doanh thu bán hàng đựơc giao.
 2. Tìm hiểu nhu cầu, tư vấn cho khách hàng có nhu cầu mua sản phẩm của Công ty, chủ động tìm kiếm, mở rộng thị trường và khách hàng tiềm năng. Tổng hợp thông tin, đánh giá khách hàng tiềm năng và liên hệ tư vấn, giới thiệu sản phẩm bất động sản đến khách hàng.
 3. Cung cấp thông tin sản phẩm, khuyến mãi, và giá cả qua việc xác định các yêu cầu của khách hàng; tư vấn cho khách hàng trong việc lựa chọn địa điểm, phương thức thanh toán, tiến độ, chất lượng phù hợp với nhu cầu sử dụng và lựa chọn phương án tối ưu.
 4. Hướng dẫn, hỗ trợ khách hàng thực hiện các thủ tục ký kết hợp đồng đặt cọc, góp vốn, mua bán, hoàn thành các bộ hồ sơ chứng từ, thủ tục pháp lý khác liên quan đến sản phẩm. Chuyển các thông báo, quyết định của Chủ đầu tư, Công ty đến khách hàng để hoàn thiện hồ sơ mua bán, cho thuê.
 5. Cập nhật đúng và đủ thông tin các dự án đang bán, hướng dẫn khách hàng tham quan nhà mẫu, dự án bất động sản, …
 6. Tham gia vào mọi hoạt động bán hàng, chăm sóc khách hàng, khảo sát thị trường, quảng bá sản phẩm theo định hướng phát triển của Chi nhánh/Sàn giao dịch.
 7. Tìm hiểu thông tin, nắm bắt nhanh tình hình thị trường bất động sản, các chính sách của Chủ đầu tư và các quy định của Pháp luật liên quan đến lĩnh vực kinh doanh bất động sản.
 8. Đàm phán, khai thác, chăm sóc khách hàng, đảm bảo hiệu quả kinh doanh cao nhất cho Công ty.
 9. Thực hiện các công việc khác theo sự phân công của Trưởng Bộ phận.

YÊU CẦU CÔNG VIỆC

 1. Tốt nghiệp từ THPT trở lên hoặc có kinh nghiệm kinh doanh bất động sản.
 2. Vi tính: trình độ A trở lên.
 3. Nam/Nữ, có ngoại hình ... 
 4. Ít nhất 01 năm kinh nghiệm ở vị trí tương đương.
 5. Có kiến thức trong lĩnh vực bán hàng, bất động sản.
 6. Trung thực, trách nhiệm.
 7. Khả năng lắng nghe và nắm bắt tâm lý khách hàng.
 8. Kỹ năng tư vấn, thuyết phục, đàm phán, mở rộng mối quan hệ.
 9. Làm việc nhóm, độc lập.
 10. Khả năng thu thập thông tin, lắng nghe khách hàng.

PHÚC LỢI

 1. Bảo hiểm theo quy định
 2. Du Lịch
 3. Phụ cấp
 4. Du lịch nước ngoài
 5. Đồng phục
 6. Thưởng
 7. Chăm sóc sức khỏe
 8. Đào tạo
 9. Tăng lương
 10. Công tác phí
 11. Chế độ nghỉ phép

 

Thông tin liên hệ: Phòng HCNS

Phone: (028) 54110088 hoặc 0911 876 807

Email: tuyendung@khaihoanland.vn

MÔ TẢ CÔNG VIỆC

 1. Quản lý và thúc đẩy hoạt động bán hàng của nhân viên kinh doanh, hỗ trợ nhân viên chốt các thương lượng với khách hàng, xây dựng kế hoạch, định hướng bán hàng cho các nhân viên theo định kỳ tuần, tháng, quý hoặc theo từng dự án.
 2. Tìm kiếm và hỗ trợ tuyển dụng nhân sự cho các nhóm theo định biên nhân sự.
 3. Phân bổ và đánh giá chỉ tiêu kinh doanh tháng, quý cho từng nhóm, kiểm soát tiến độ triển khai thực hiện chỉ tiêu bán hàng, tiếp thị khách hàng của nhân viên Phòng Kinh doanh tại Chi nhánh/Sàn giao dịch, tổng hợp những kết quả đạt được, các điểm hạn chế, đồng thời đưa ra những giải pháp hữu hiệu nhằm giúp nhân viên, Phòng kinh doanh hoàn thành chỉ tiêu theo kế hoạch.
 4. Đánh giá tình hình thị trường, định kỳ phản hồi cho Giám đốc Chi nhánh/Sàn giao dịch và các Phòng/Ban Công ty.
 5. Chọn lọc danh sách, phân loại khách hàng tiềm năng, khách hàng VIP, khách hàng thông thường, ... và lên kế hoạch cho nhóm kinh doanh tiếp cận để giới thiệu sản phẩm, dịch vụ phù hợp với nhu cầu từng đối tượng khách hàng.
 6. Thường xuyên tổ chức các buổi đào tạo, chia sẻ kinh nghiệm chăm sóc khách hàng, đàm phán, thương thảo, tạo động lực bán hàng, đảm bảo năng lực và kinh nghiệm cho từng nhân viên.
 7. Quản lý, giám sát, hướng dẫn nhân viên thực hiện việc bán hàng, đảm bảo tiến độ và chỉ tiêu doanh số theo kế hoạch.
 8. Tổ chức lưu trữ hồ sơ, chứng từ, tài liệu theo quy định.
 9. Thực hiện các công việc khác theo sự phân công Ban Giám đốc Chi nhánh/Sàn giao dịch.

 

YÊU CẦU CÔNG VIỆC

 1. Tốt nghiệp Trung cấp, Cao đẳng, Đại học các chuyên ngành: Kinh tế, Quản trị kinh doanh.
 2. Tiếng Anh: giao tiếp tốt.
 3. Thành thạo vi tính văn phòng, Internet.
 4. Ít nhất 01 năm kinh nghiệm trong công tác quản lý đội nhóm.
 5. Có kinh nghiệm trong lĩnh vực bất động sản.
 6. Trách nhiệm, trung thực, cầu tiến.
 7. Kỹ năng đàm phán, thuyết phục, giao tiếp.
 8. Nắm bắt thông tin, lắng nghe khách hàng.
 9. Làm việc nhóm, độc lập.

PHÚC LỢI

 1. Bảo hiểm theo quy định
 2. Du Lịch
 3. Phụ cấp
 4. Du lịch nước ngoài
 5. Đồng phục
 6. Thưởng
 7. Chăm sóc sức khỏe
 8. Đào tạo
 9. Tăng lương
 10. Công tác phí
 11. Chế độ nghỉ phép

 

Thông tin liên hệ: Phòng HCNS

Phone: (028) 54110088 hoặc 0911 876 807

Email: tuyendung@khaihoanland.vn

Mô tả công việc:

- Điều hành công việc tại P. Hành chính Nhân sự, chịu trách nhiệm chung các công việc phát sinh hàng ngày.

- Trực tiếp điều hành công tác tuyển dụng, đào tạo Nhân sự của Công ty.

- Phối hợp với các Trưởng đơn vị trong việc hoạch định nguồn nhân lực, đánh giá nhân viên, tuyển dụng và xây dựng các quy trình, quy chế… và các hoạt động khác liên quan đến sự phát triển của Công ty.

- Nghiên cứu, soạn thảo và trình duyệt các quy định áp dụng trong Công ty, xây dựng cơ cấu tổ chức của Công ty và tổ chức cho các đơn vị thực hiện.

- Đề xuất cơ cấu tổ chức, bộ máy điều hành của các đơn vị. Xây dựng hệ thống các quy chế, quy trình, quy định cho Công ty và giám sát việc chấp hành các nội quy đó, nhằm đạt kết quả cho việc tái cơ cấu tổ chức thật phù hợp với sự phát triển của Công ty.

- Xây dựng cấu trúc lương, quy chế lương, thưởng và phúc lợi cho từng bộ phận, từng nhân viên nhằm khích lệ tinh thần làm việc của cán bộ nhân viên. Triển khai và giám sát thực hiện các chế độ chính sách nhân sự. Giải quyết các công việc liên quan đến quan hệ, kỷ luật lao động, thi đua, khen thưởng.

- Tham mưu, xây dựng hệ thống BSC-KPI, hệ thống định giá chức danh.

- Xây dựng, triển khai hệ thống đánh giá KPIs cho toàn Công ty.

- Tham mưu cho Ban Giám đốc trong việc tuyển dụng, sắp xếp, bố trí, điều động, đề bạt và xử lý kỷ luật đối với CBNV tại Công ty và các đơn vị trực thuộc. Phối hợp với các Phòng ban Công ty lên kế hoạch nhân sự hợp lý theo định biên hoăc định hướng phát triển của Công ty.

- Tham mưu cho Ban Giám đốc các chiến lược phát triển nguồn nhân lực của Công ty, lập và triển khai kế hoạch tuyển dụng nhân sự nhằm đáp ứng nhu cầu nhân lực ngắn, trung, dài hạn của Công ty. Xây dựng các chương trình đào tạo & phát triển nguồn nhân lực phù hợp với yêu cầu phát triển chung của Công ty.

- Thực hiện đánh giá lại mảng tuyển dụng nhân sự tại bộ phận Nhân sự cũng như tại Sàn giao dịch, lập kế hoạch/chiến lược tuyển dụng nhằm đáp ứng với nhu cầu phát triển của công ty hằng năm.

- Phối hợp với các Phòng ban Công ty hoặc các đơn vị bên ngoài để phối hợp đào tạo, xây dựng mảng đào tạo nội bộ và đào tạo tập trung nhằm đáp ứng nhu cầu của các đơn vị.

- Tham mưu, tư vấn cho HĐQT về chiến lược nguồn nhân lực, cơ cấu nhân sự, chính sách phát triển nhân sự trung hạn, dài hạn đảm bảo thực hiện được chiến lược phát triển của tập đoàn. (đề xuất các chính sách lương, thưởng, đãi ngộ, hệ thống đánh giá KPI…).

- Tư vấn, đề xuất, xây dựng, triển khai các hệ thống nhằm đảm bảo thực hiện tốt các chức năng quản lý, đánh giá hiệu quả nguồn nhân lực và tạo ra môi trường làm việc chuyên nghiệp giúp cải tiến, nâng cao hiệu quả công việc.

- Xây dựng môi trường làm việc hấp dẫn, thu hút, triển khai các hoạt động và truyền thông nhằm xây dựng văn hóa Công ty. Xây dựng và phát triển đội ngũ Nhân Sự đẳng cấp, động viên, truyền cảm hứng, tối ưu hoá sức mạnh của tập thể và từng nhân viên.

- Định hướng, hoàn thiện hệ thống quản lý, kiểm soát các văn bản hành chính đảm bảo tính hệ thống và quy chuẩn, sắp xếp kế hoạch, lịch làm việc, phân công việc toàn bộ nhân viên trong phòng hỗ trợ tốt các đơn vị trực thuộc Công ty.

- Giám sát việc thực hiện công việc, tiến độ của toàn thể cán bộ nhân viên trong phòng, đánh giá việc thực hiện công việc của nhân viên trực thuộc. Quản lý hiệu quả công việc của nhân viên thuộc bộ phận quản lý, có kế hoạch đào tạo và phát triển nhân viên.

- Thực hiện các công việc khác do Ban Giám đốc yêu cầu.

Yêu cầu:

Có tối thiểu 05 năm kinh nghiệm ở vị trí tương đương.

- Tốt nghiệp Đại học trở lên chuyên ngành Nhân sự, Luật, Tài chính,…

- Tiếng Anh: trình độ B trở lên

- Sử dụng thành thạo tin học văn phòng

- Nam/ Nữ, tuổi từ 32 trở lên, có ngoại hình ưa nhìn. 

Quyền lợi:

Lương theo chức danh và theo năng lực;

- Được tham gia đầy đủ các chế độ BHXH, BHYT, BHTN;

- Khám sức khỏe định kỳ hàng năm, du lịch thường niên;

- Hỗ trợ chi phí di chuyển phục vụ mục đích công việc: 3.000.000VNĐ/tháng. Chi phí này có thể cộng vào lương hoặc P. HCNS cung cấp tài khoản dịch vụ sử dụng trong định mức.

- Thưởng theo quy định của Công ty.

 

Thông tin liên hệ: Phòng HCNS

Phone: (028) 54110088 hoặc 0911 876 807

Email: tuyendung@khaihoanland.vn

Mô tả công việc:

 1. Hướng dẫn các kế toán viên xử lý và hạch toán các nghiệp vụ kế toán.
 2. Kiểm tra, xử lý các nghiệp vụ phát sinh giữa Phòng Kế toán với các Phòng/Ban, Đơn vị liên quan.
 3. Kiểm soát chặt chẽ tính pháp lý của tất cả các chứng từ kế toán của Công ty theo quy định của Pháp luật hiện hành và quy định Công ty.
 4. Thống kê và tổng hợp số liệu kế toán theo từng Chi nhánh/Sàn giao dịch khi có yêu cầu của Phòng Tài chính, nhằm đánh giá kết quả kinh doanh của từng Chi nhánh/Sàn giao dịch.
 5. Cung cấp hồ sơ, số liệu và giải trình cho Cơ quan Thuế, Kiểm toán, Thanh tra kiểm tra theo yêu cầu của Trưởng Bộ phận, cung cấp kịp thời số liệu cho Ban Tổng Giám đốc hoặc các Bộ phận khác khi có yêu cầu.
 6. Lập báo cáo Tài chính riêng lẻ, hợp nhất và các báo cáo giải trình chi tiết phục vụ kịp thời cho báo cáo Đầu tư, báo cáo Năng lực của Phòng Đầu tư và Phòng Tài chính.
 7. Theo dõi các Công ty: Công ty CP BĐS Khải Hoàn Land, Công ty CP Tập Đoàn Khải Hoàn, Công ty TNHH Giao Hưởng Xanh, các Công ty con, các Công ty liên quan của Công ty CP BĐS Khải Hoàn Land và Công ty CP Tập Đoàn Khải Hoàn.
 8. Thiết lập hệ thống kiểm soát và thường xuyên rà soát để đánh giá, điều chỉnh hệ thống kế toán, kiểm tra, đối chiếu hàng tháng số liệu trên các tài khoản kế toán: Thuế, Ngân hàng, tiền mặt, công nợ, …
 9. Lập báo cáo Tài chính theo định kỳ, phục vụ cho việc đánh giá kết quả hoạt động của toàn Công ty.
 10. Quản lý, phân bổ, điều chuyển nhân sự phù hợp với khả năng nhằm đảm bảo khả năng vận hành của Phòng Kế toán hiệu quả nhất.
 11. Hỗ trợ Trưởng Bộ phận lập báo cáo thuế, báo cáo tình hình sử dụng hóa đơn hàng tháng, quý, năm.
 12. Quản lý tổng quát công nợ toàn Công ty, xác định và đề xuất lập dự phòng hoặc xử lý công nợ phải thu toàn Công ty.
 13. Lưu trữ hồ sơ, chứng từ, hóa đơn theo đúng quy định.
 14. Thực hiện các công việc khác theo sự phân công của Trưởng Bộ phận.

Yêu cầu:

 1. Tốt nghiệp Đại học trở lên các chuyên ngành: Kế toán, Tài chính, Ngân hàng.
 2. Tiếng Anh: Trình độ B trở lên.
 3. Thành thạo vi tính văn phòng, các phần mềm, ứng dụng.
 4. Từ 03 năm kinh nghiệm trở lên trong nghiệp vụ kế toán.
 5. Ít nhất 02 năm kinh nghiệm ở vị trí tương đương tại các Công ty bất động sản, Ngân hàng.
 6. Nam/nữ, tuổi từ 28 đến 40.
 7. Am hiểu các chế độ kế toán, công tác kế toán ngân hàng và các quy định Pháp luật liên quan.

Quyền lợi:

 1. Lương theo chức danh, chức vụ và năng lực.
 2. Được tham gia đầy đủ các chế độ BHXH, BHYT, BHTN.
 3. Khám sức khỏe định kỳ, du lịch hàng năm.
 4. Lương tháng 13, thưởng theo kết quả kinh doanh của Công ty.

 

Thông tin liên hệ: Phòng HCNS

Phone: (028) 54110088 hoặc 0911 876 807

Email: tuyendung@khaihoanland.vn

Mô tả công việc:

 1. Theo dõi tình trạng thuế của tất cả các công ty thuộc hệ thống Khải Hoàn Land (KHL) còn vướng mắc các chính sách. Trực tiếp xử lý các khó khăn, vướng mắc về thuế hoặc hồ sơ pháp lý của các công ty thuộc hệ thống KHL. Làm thủ tục giải thể các công ty khi có phát sinh.
 2. Hỗ trợ và giải quyết các sự cố của nhân viên kinh doanh về thuế và phí.
 3. Kiểm soát các khoản thu chi, tình trạng phí và lương hàng tháng cho nhân viên KHL và KHL – Mỹ Hưng.
 4. Hướng dẫn các nhân viên kế toán khác hạch toán các nghiệp vụ kế toán sao cho phù hợp với chuẩn mực kế toán của công ty.
 5. Hướng dẫn phòng nhân sự xây dựng các chính sách về thực hiện chế độ cho người lao động và xây dựng hệ thống thang bảng lương phù hợp với quỹ lương đóng BHXH, TNCN trình các cơ quan ban ngành có liên quan.
 6. Hỗ trợ theo dõi đòi phí các công ty chủ đầu tư; hỗ trợ kế toán tổng hợp xây dựng báo cáo tài chính khi ban quản trị công ty yêu cầu; hỗ trợ giải quyết các vấn đề về thuê văn phòng cũng như các công việc khác phát sinh tại phòng kế toán…
 7. Quản lý nhân sự phòng kế toán.

Yêu cầu:

 1. Có 03 năm kinh nghiệm làm công tác kế toán, trong đó có 01 năm kinh nghiệm quản lý
 2. Am hiểu các chế độ kế toán, công tác kế toán ngân hàng và các quy định pháp luật liên quan.
 3. Tốt nghiệp Đại học trở lên các chuyên ngành: Kế toán, Tài chính, Ngân hàng.
 4. Sử dụng thành thạo vi tính văn phòng và các phần mềm ứng dụng.
 5. Anh văn: trình độ B trở lên.
 6. Có chứng chỉ kế toán trưởng.

Quyền lợi:

 1. Lương theo chức danh và theo năng lực;
 2. Được tham gia đầy đủ các chế độ BHXH, BHYT, BHTN;
 3. Khám sức khỏe định kỳ hàng năm, du lịch thường niên;
 4. Hỗ trợ chi phí di chuyển phục vụ mục đích công việc: 3.000.000VNĐ/tháng. Chi phí này có thể cộng vào lương hoặc P. HCNS cung cấp tài khoản dịch vụ sử dụng trong định mức.
 5. Thưởng theo quy định của Công ty. 

 

Thông tin liên hệ: Phòng HCNS

Phone: (028) 54110088 hoặc 0911 876 807

Email: tuyendung@khaihoanland.vn