Khải Hoàn Land Tuyển Dụng

Tuyển dụng

Tuyển dụng

MÔ TẢ CÔNG VIỆC

 1. Tiếp nhận, soạn thảo và ban hành công văn, thông báo, tổ chức lưu trữ, phân loại các công văn, văn bản hành chính khoa học và hiệu quả, kiểm tra nội dung các văn bản, thông báo, công văn, … trước khi trình ký và ban hành.
 2. Hỗ trợ, đôn đốc việc thực hiện các công tác hành chính tại Khối Văn phòng và toàn hệ thống Chi nhánh Sàn giao dịch hiệu quả, đúng tiến độ.
 3. Tham gia xây dựng, thu thập kết quả, tổng hợp kết quả đánh giá chất lượng nội bộ theo quy trình đánh giá (BSC, KPIs). 
 4. Đề xuất thay mới, sửa chữa công cụ lao động cho các Phòng Ban, trực tiếp phụ trách mua văn phòng phẩm, các công cụ, dụng cụ liên quan đến quá trình vận hành của toàn hệ thống, cấp phát và quản lý văn phòng phẩm đúng hạn, tiết kiệm.
 5. Thực hiện các thủ tục thanh toán chi phí mua văn phòng phẩm, công cụ, dụng cụ liên quan, và các chi phí khác.
 6. Tổng hợp, theo dõi và báo cáo chi phí mua văn phòng phẩm, các chi phí khác dựa trên kế hoạch chi phí đã được duyệt, tiếp nhận và kiểm tra mức độ phù hợp đối với các yêu cầu cung cấp các công cụ, dụng cụ hỗ trợ phát sinh tại các Phòng ban, Chi nhánh Sàn giao dịch.
 7. Triển khai chương trình 5S và phối hợp với các Phòng ban nhằm hoàn thiện các tiêu chí theo tiêu chuẩn 5S. Giám sát việc thực hiện và duy trì 5S toàn hệ thống Công ty.
 8. Tiếp nhận yêu cầu sử dụng xe Công ty, kiểm tra hành trình và trực tiếp điều xe phục vụ nhu cầu di chuyển, công tác của Ban Tổng Giám đốc, các Phòng ban Công ty.
 9. Hỗ trợ, điều phối công tác tổ chức các buổi đào tạo, các chương trình, sự kiện, … tại Công ty và tại các Chi nhánh Sàn giao dịch.
 10. Theo dõi thời hạn hiệu lực các hợp đồng bảo hiểm xe, lập đề xuất tái ký hoặc mua lại, đảm bảo tính hợp lý, tiết kiệm.
 11. Cập nhật hồ sơ nhân viên, danh sách nhân sự, quản lý và lưu trữ hồ sơ, chứng từ theo đúng quy định.
 12. Lưu trữ hồ sơ, chứng từ, công văn theo quy định.
 13. Thực hiện các công việc khác theo sự phân công của Trưởng Bộ phận.

 

YÊU CẦU CÔNG VIỆC

 

 1. Tốt nghiệp Đại học trở lên chuyên ngành: Quản trị Kinh doanh, Quản trị Chất lượng, Quản trị Nguồn nhân lực, …
 2. Am hiểu Quản trị Chất lượng, Đào tạo nguồn nhân lực.
 3. Tiếng Anh: trình độ B trở lên.
 4. Thành thạo vi tính văn phòng.
 5. Nam/ Nữ, tuổi từ 25 trở lên.
 6. Ít nhất 01 năm kinh nghiệm trở lên ở vị trí tương đương.

 

PHÚC LỢI

 1. Bảo hiểm theo quy định
 2. Du Lịch
 3. Phụ cấp
 4. Đồng phục
 5. Thưởng
 6. Chăm sóc sức khỏe
 7. Đào tạo
 8. Tăng lương
 9. Công tác phí
 10. Chế độ nghỉ phép

 

LIÊN HỆ ỨNG TUYỂN:

*****

PHÒNG HÀNH CHÍNH NHÂN SỰ

BP. Tuyển dụng: Ms. Hồng Nhung

Điện thoại: 028 5411 0088

Hotline Tuyển dụng: 0911 876 807

Email: tuyendung@khaihoanland.vn

MÔ TẢ CÔNG VIỆC

 1. Quản trị Hành chính:
  • Quản lý, kiểm soát các chi phí phát sinh dựa trên kế hoạch chi phí đã được duyệt.
  • Lập kế hoạch và tổ chức các chương trình team building, các sự kiện khai trương, tất niên, các chương trình chăm sóc sức khỏe, đồng phục, ... theo định kỳ.
  • Phối hợp với công đoàn cơ sở xây dựng các phong trào văn thể mỹ, phong trào thi đua tăng năng suất chất lượng
  • Xây dựng cơ cấu tổ chức, các quy định, quy trình làm việc phù hợp theo từng thời kỳ và định hướng phát triển của Công ty
  • Rà soát, chỉnh sửa, bổ sung và ban hành các biểu mẫu hiện hành, loại bỏ các biểu mẫu lỗi thời, không phù hợp.
  • Xây dựng và triển khai hệ thống kế hoạch, hệ thống báo cáo, hệ thống lưu trữ thông tin nhân sự nội bộ.
 1. Quản trị Nhân sự:
  • Đề xuất phương án, xây dựng chế độ chính sách, phúc lợi, lương thưởng cho nhân viên Công ty.
  • Lập ngân sách tuyển dụng, kế hoạch tuyển dụng, … đảm bảo cung ứng nhân sự chất lượng và đúng hạn.
  • Phối hợp với các Trưởng Bộ phận trong việc hoạch định nguồn nhân lực, đánh giá nhân sự, lên kế hoạch đào tạo và tổ chức các chương trình đào tạo, đánh giá sau đào tạo nhằm phát triển nguồn nhân lực ngắn, trung và dài hạn.
  • Xem xét, giải quyết thỏa đáng các đề xuất khen thưởng, các khiếu nại, kỷ luật, miễn nhiệm, bổ nhiệm nhân sự, …
 2. Quản lý thành tích, đánh giá hoạt động:
  • Hoạch định kế hoạch làm việc, chương trình, dự án hành động của các Phòng/Ban, triển khai thực hiện theo kế hoạch.
  • Xây dựng bảng thước đo (BSC) và đánh giá hiệu quả công việc (KPIs) của các Phòng/Ban.
  • Phối hợp và hỗ trợ Ban Tổng Giám đốc, Trưởng Bộ phận kiểm tra và hoàn tất KPIs của toàn hệ thống.
  • Tổ chức xây dựng, cải tiến và kiểm soát tuân thủ hệ thống tài liệu quản lý nhân sự Công ty.
  • Tổng kết thi đua, khen thưởng đối với các cá nhân, Phòng/Ban trong Công ty.
 3. Tham mưu, tư vấn cho Hội đồng quản trị, Ban Tổng Giám đốc về chiến lược nguồn nhân lực, cơ cấu nhân sự, chính sách phát triển nhân sự đảm bảo hoàn thành chiến lược phát triển của Công ty.
 4. Phối hợp với các Phòng/Ban Công ty hoặc các Đơn vị bên ngoài để thực hiện kế hoạch đào tạo, xây dựng mảng đào tạo nội bộ và đào tạo tập trung, đáp ứng nhu cầu của Công ty và các Đơn vị trực thuộc.
 5. Giám sát việc thực hiện, tiến độ thực hiện của nhân viên trong Phòng, quản lý hiệu quả công việc của nhân viên, có kế hoạch đào tạo và phát triển nguồn nhân lực kế thừa.
 6. Lập các kế hoạch, các báo cáo định kỳ hằng tháng, quý, năm hoặc khi có yêu cầu.
 7. Thực hiện các công việc khác theo sự phân công, phân nhiệm và ủy quyền của Ban Tổng Giám đốc.

 

YÊU CẦU CÔNG VIỆC

 1. Tốt nghiệp Đại học trở lên chuyên ngành: Quản trị kinh doanh, Nhân sự, Kế toán, Tài chính, …
 2. Tiếng Anh: trình độ B trở lên.
 3. Thành thạo vi tính văn phòng, soạn thảo văn bản.
 4. Nam/ Nữ, tuổi từ 30 trở lên, ngoại hình sáng.
 5. Tối thiểu 05 năm kinh nghiệm quản lý Phòng Hành chính – Nhân sự.
 6. Ít nhất 03 năm kinh nghiệm ở vị trí tương đương tại các Công ty bất động sản.
 7. Hiểu biết Luật Lao động, Luật Bảo hiểm xã hội, Luật Kinh doanh bất động sản, Luật Doanh nghiệp và các luật liên quan.

 

PHÚC LỢI

 1. Bảo hiểm theo quy định
 2. Du Lịch
 3. Phụ cấp
 4. Đồng phục
 5. Thưởng
 6. Chăm sóc sức khỏe
 7. Đào tạo
 8. Tăng lương
 9. Công tác phí
 10. Chế độ nghỉ phép

 

LIÊN HỆ ỨNG TUYỂN:

*****

PHÒNG HÀNH CHÍNH NHÂN SỰ

BP. Tuyển dụng: Ms. Hồng Nhung

Điện thoại: 028 5411 0088

Hotline Tuyển dụng: 0911 876 807

Email: tuyendung@khaihoanland.vn

MÔ TẢ CÔNG VIỆC

 1. Thực hiện các giao dịch và hạch toán liên quan đến Ngân hàng.
 2. Nhập tất cả hóa đơn giá trị gia tăng, các phát sinh liên quan đến tài khoản Ngân hàng vào hệ thống kế toán và kiểm tra, đối chiếu các phát sinh trong hệ thống với dữ liệu thực tế, trường hợp phát sinh sai lệch phải báo cáo ngay cho Trưởng Bộ phận để có hướng giải quyết kịp thời, hợp lý.
 3. Cập nhập phí cà thẻ từ Ngân hàng, đối chiếu với Chủ đầu tư và thu phí nhân viên hằng tháng khi khách hàng cà thẻ đặt cọc, giữ chỗ vào tài khoản của Khải Hoàn Land và Khải Minh Land, hoặc khách hàng toán cho Chủ đầu tư qua thẻ Ngân hàng, phí phạt của nhân viên dựa vào Biên bản Vi phạm của Chủ đầu tư.
 4. Nhận hồ sơ rút cọc và kiểm tra chứng từ về thông tin nội dung, đối chiếu trên dữ liệu hệ thống kế toán về các khoản thu phát sinh, xử lý hồ sơ ngay khi nhận từ nhân viên các Chi nhánh/Sàn giao dịch, khách hàng, Đội hỗ trợ dự án.
 5. Nhận và kiểm tra tất cả các hồ sơ thanh toán qua Ngân hàng từ các Phòng/Ban, Đơn vị để tiến hành thanh toán đúng hạn, hỗ trợ Kế toán Thu – Chi lập Phiếu thu, Phiếu chi, Ủy nhiệm chi, Phiếu kế toán, …
 6. Theo sát các Group Tài chính Cọc, Book Căn, Group Xin rút cọc, … để hỗ trợ kịp thời các phát sinh, xử lý, giải đáp những thắc mắc từ nhân viên Chi nhánh/Sàn giao dịch qua điện thoại, email, các Group.
 7. Hỗ trợ Giám đốc Kinh doanh, Đội hỗ trợ trong việc thu, chi tại các event mở bán.
 8. Tập hợp, kiểm tra Hóa đơn thuế giá trị gia tăng thực tế và hệ thống kế toán, tiến hành bàn giao cho Kế toán Thuế.
 9. Hoàn thành các báo cáo định kỳ, đột xuất theo yêu cầu của Trưởng Bộ phận, các Phòng/Ban liên quan.
 10. Phối hợp, hỗ trợ các Phòng/Ban, Bộ phận liên quan trong việc chỉnh sửa, bổ sung hồ sơ, chứng từ, hóa đơn, … đảm bảo tính chính xác, đầy đủ và đúng hạn.
 11. Lưu trữ hồ sơ, chứng từ, hóa đơn thường xuyên và định kỳ theo quy định.
 12. Thực hiện các công việc khác theo sự phân công của Trưởng Bộ phận.

 

YÊU CẦU CÔNG VIỆC

 1. Tốt nghiệp Cao đẳng, Đại học trở lên chuyên ngành: Kế toán, Ngân hàng, …
 2. Tiếng Anh: Trình độ B trở lên. 
 3. Thành thạo vi tính văn phòng, các phần mềm, ứng dụng.
 4. Ít nhất 01 năm kinh nghiệm trong công tác quản lý đội nhóm.
 5. Có kinh nghiệm trong lĩnh vực bất động sản.

 

PHÚC LỢI

 1. Bảo hiểm theo quy định
 2. Du Lịch
 3. Phụ cấp
 4. Đồng phục
 5. Thưởng
 6. Chăm sóc sức khỏe
 7. Đào tạo
 8. Tăng lương
 9. Công tác phí
 10. Chế độ nghỉ phép

 

 

LIÊN HỆ ỨNG TUYỂN:

*****

PHÒNG HÀNH CHÍNH NHÂN SỰ

BP. Tuyển dụng: Ms. Hồng Nhung

Điện thoại: 028 5411 0088

Hotline Tuyển dụng: 0911 876 807

Email: tuyendung@khaihoanland.vn

 

MÔ TẢ CÔNG VIỆC

 1. Tiếp nhận công văn, hồ sơ, tài liệu từ các Phòng/Ban, nhân viên trình Trưởng Bộ phận phê duyệt.
 2. Truyền đạt thông tin của Trưởng Bộ phận tới các Phòng Ban, Đơn vị, cá nhân và nhận thông tin phản hồi cho Trưởng Bộ phận.
 3. Sắp xếp lịch làm việc, lịch họp, lịch công tác, … nhắc nhở Trưởng Bộ phận đảm bảo công việc luôn hoàn thành đúng hạn.
 4. Chuẩn bị tài liệu, phân phối tài liệu tới các thành viên trong cuộc họp của Phòng, ghi chép biên bản và soạn thảo các văn bản thông báo, kết luận các cuộc họp.
 5. Hỗ trợ công tác xây dựng BSC, KPIs, theo dõi và ghi nhận kết quả từ các Phòng ban, cá nhân.
 6. Soạn thảo công văn, văn bản, thông báo.
 7. Theo dõi lịch làm việc, hỗ trợ xử lý trong phạm vi cho phép.
 8. Nắm các kế hoạch, theo dõi, đôn đốc các Phòng ban, cá nhân liên quan hoàn thành đúng hạn.
 9. Tiếp đón khách hàng và các đối tác theo yêu cầu của Trưởng Bộ phận.
 10. Tổ chức lưu trữ hồ sơ, tài liệu, biểu mẫu theo quy định.
 11. Thực hiện các công việc khác theo sự phân công của Trưởng Bộ phận.

 

 YÊU CẦU CÔNG VIỆC

 1. Tốt nghiệp Đại học chuyên ngành: Quản trị kinh doanh, Kế toán, Nguồn nhân lực, Luật.
 2. Tiếng Anh: trình độ B trở lên.
 3. Thành thạo vi tính văn phòng.
 4. Nam/Nữ, tuổi từ 25 trở lên.
 5. Ít nhất 02 năm kinh nghiệm ở vị trí tương đương tại các Công ty có quy mô nhân sự từ 200 người trở lên.
 6. Hiểu rõ về BSC, quy trình đào tạo và có khả năng đào tạo nhân sự.

 

PHÚC LỢI

 1. Bảo hiểm theo quy định
 2. Du Lịch
 3. Phụ cấp
 4. Đồng phục
 5. Thưởng
 6. Chăm sóc sức khỏe
 7. Đào tạo
 8. Tăng lương
 9. Công tác phí
 10. Chế độ nghỉ phép

 

 

LIÊN HỆ ỨNG TUYỂN:

*****

PHÒNG HÀNH CHÍNH NHÂN SỰ

BP. Tuyển dụng: Ms. Hồng Nhung

Điện thoại: 028 5411 0088

Hotline Tuyển dụng: 0911 876 807

Email: tuyendung@khaihoanland.vn

 

MÔ TẢ CÔNG VIỆC

 1. Thiết lập và sắp xếp lịch làm việc, lịch họp, lịch công tác, tổ chức các cuộc họp, ghi chép và tổng hợp nội dung các cuộc họp cho Ban Tổng Giám đốc để phục vụ việc quản lý điều hành.
 2. Trực tiếp hướng dẫn và đón tiếp Khách của Ban Tổng Giám đốc đến liên hệ, công tác.
 3. Sắp xếp lịch trình, nội dung chuyến công tác, hồ sơ, tài liệu liên quan cho Tổng Giám đốc và các thành viên trong Ban Tổng Giám đốc.
 4. Thay mặt Ban Tổng Giám đốc tham dự các công tác giao dịch đối ngoại, liên hệ, giao dịch với đối tác bằng thư, điện thoại, email hoặc fax theo yêu cầu của Tổng Giám đốc.
 5. Quản lý danh sách, số điện thoại, địa chỉ các Công ty, Cơ quan hoặc các cá nhân có nhu cầu liên hệ thường xuyên nhằm đảm bảo cung cấp thông tin kịp thời, chính xác.
 6. Tiếp nhận và xử lý nhanh, chính xác các cuộc gọi từ đối tác, các Phòng/Ban gọi đến, hỗ trợ Tổng Giám đốc trong việc theo dõi, tổng hợp và báo cáo tiến độ công việc của các Phòng/Ban.
 7. Làm cầu nối liên lạc, trao đổi công việc, thông tin giữa các Phòng/Ban với Tổng Giám đốc, truyền đạt các chỉ đạo Tổng Giám đốc đến các cấp quản lý và theo dõi, đôn đốc, báo cáo việc thực hiện.
 8. Tiếp nhận các loại văn bản gửi lên Ban Tổng Giám đốc, xem xét, kiểm duyệt theo phạm vi quy định, phân phối các văn bản đã duyệt đến các cá nhân, Phòng/Ban liên quan.
 9. Thực hiện công tác văn thư cho Tổng Giám đốc.
 10. Tổng hợp báo cáo hàng tuần, tháng, quý của các Phòng/Ban trình Tổng Giám đốc.
 11. Thực hiện các báo cáo chuyên môn theo định kỳ và theo yêu cầu của Ban Tổng Giám đốc
 12. Tổ chức lưu trữ hồ sơ, chứng từ, dữ liệu theo quy định.
 13. Thực hiện các công việc khác theo sự phân công, ủy quyền của Tổng Giám đốc.

 

YÊU CẦU CÔNG VIỆC

 1. Tốt nghiệp Đại học trở lên chuyên ngành Luật, Quản trị kinh doanh, …
 2. Tiếng Anh: trình độ B trở lên. 
 3. Thành thạo vi tính văn phòng, soạn thảo văn bản.
 4. Từ 02 năm kinh nghiệm trở lên trong công tác Trợ lý, Thư ký.
 5. Ít nhất 01 năm kinh nghiệm ở vị trí tương đương tại các Công ty bất động sản.
 6. Am hiểu luật Đất đai, luật Dân sự, luật Kinh tế và các văn bản Pháp luật khác liên quan đến hoạt động kinh doanh bất động sản.

 

PHÚC LỢI

 1. Bảo hiểm theo quy định
 2. Du Lịch
 3. Phụ cấp
 4. Đồng phục
 5. Thưởng
 6. Chăm sóc sức khỏe
 7. Đào tạo
 8. Tăng lương
 9. Công tác phí
 10. Chế độ nghỉ phép

 

LIÊN HỆ ỨNG TUYỂN:

*****

PHÒNG HÀNH CHÍNH NHÂN SỰ

BP. Tuyển dụng: Ms. Hồng Nhung

Điện thoại: 028 5411 0088

Hotline Tuyển dụng: 0911 876 807

Email: tuyendung@khaihoanland.vn

MÔ TẢ CÔNG VIỆC

 1. Thu thập thông tin các dự án: lấy thông tin dự án, hồ sơ pháp lý dự án, tìm hiểu Chủ đầu tư, đánh giá cơ hội đầu tư, xây dựng các mối quan hệ tốt với Chủ đầu tư, …
 2. Xây dựng, tổ chức định kỳ kế hoạch marketing, bán hàng, nghiên cứu, đánh giá, tổng hợp về thị trường bất động sản và đề xuất giải pháp thúc đẩy kinh doanh của Công ty.
 3. Làm việc trực tiếp với Chủ đầu tư trong các vấn đề đàm phán, thương thảo nội dung hợp đồng môi giới, thông tin sản phẩm, thông tin giỏ hàng, thông tin về hình ảnh, chiến lược marketing, …
 4. Tổ chức, triển khai các chiến lược, kế hoạch kinh doanh các dự án. Giám sát, đôn đốc Chi nhánh/Sàn giao dịch trong việc triển khai bán hàng, đảm bảo đơn vị hoàn thành chỉ tiêu.
 5. Là đầu mối chính trong việc tương tác với các chủ đầu tư, chịu trách nhiệm chính trong việc đốc thúc chủ đầu tư thanh toán “phí môi giới”, rà soát đối chiếu thu hồi công nợ, thu hồi tiền ký quỹ khi bán hoàn tất giỏ hàng.
 6. Hỗ trợ các Chi nhánh/Sàn giao dịch trong việc cung cấp các thông tin dự án, hợp đồng, tiến độ thanh toán, …. Theo dõi, đánh giá tình hình thực hiện chỉ tiêu kinh doanh các dự án của từng sàn giao dịch, đề xuất kịp thời các chính sách, biện pháp để đẩy mạnh bán hàng.
 7. Thường xuyên thu thập thông tin phản hồi từ thị trường, phân tích các báo cáo nghiên cứu thị trường bất động sản liên quan đến các sản phẩm, hành vi của khách hàng, mục tiêu doanh số, nắm bắt các cơ hội tăng trưởng, đồng thời xác định các rủi ro có thể ảnh hưởng đến mục tiêu kế hoạch đề ra.
 8. Đào tạo, quản lý, điều hành, giám sát công việc, chịu trách nhiệm về hoạt động của nhân viên trong phạm vi quản lý.
 9. Lưu trữ hồ sơ, chứng từ, dữ liệu theo quy định.
 10. Thực hiện công việc theo sự phân công của Trưởng Bộ phận.

 

YÊU CẦU CÔNG VIỆC

 1. Tốt nghiệp Đại học trở lên các chuyên ngành: Kinh tế, Quản lý bất động sản, Quản trị kinh doanh, Marketing.
 2. Anh văn: giao tiếp tốt. 
 3. Thành thạo vi tính văn phòng, các phần mềm, ứng dụng.
 4. Từ 03 năm kinh nghiệm trở lên trong công tác quản lý.
 5. Ít nhất 02 năm kinh nghiệm ở vị trí tương đương tại các Công ty bất động sản.
 6. Am hiểu về thị trường bất động sản, đối thủ cạnh tranh, nghiệp vụ marketing và lập kế hoạch bán hàng.

 

PHÚC LỢI

 1. Bảo hiểm theo quy định
 2. Du Lịch
 3. Phụ cấp
 4. Đồng phục
 5. Thưởng
 6. Chăm sóc sức khỏe
 7. Đào tạo
 8. Tăng lương
 9. Công tác phí
 10. Chế độ nghỉ phép

 

LIÊN HỆ ỨNG TUYỂN:

*****

PHÒNG HÀNH CHÍNH NHÂN SỰ

BP. Tuyển dụng: Ms. Hồng Nhung

Điện thoại: 028 5411 0088

Hotline Tuyển dụng: 0911 876 807

Email: tuyendung@khaihoanland.vn

MÔ TẢ CÔNG VIỆC

 1. Hồ sơ, thủ tục:
  • Soạn thảo hợp đồng, chính sách, các văn bản của Bộ phận Kinh doanh.
  • Cập nhật tình trạng sản phẩm, cập nhật giỏ hàng, book giỏ hàng, giải quyết những vấn đề liên quan đến sản phẩm.
  • Hoàn tất thủ tục đặt cọc, chuyển cọc, hỗ trợ nhân viên kinh doanh rà soát giỏ hàng và theo dõi tình trạng thanh toán của khách hàng, tiến hành các công tác đối chiếu phí, thanh toán phí từ Chủ đầu tư.
  • Hỗ trợ khách hàng ký kết hợp đồng mua bán, gửi thông tin khách hàng đến Chủ đầu tư, giải đáp thắc mắc khiếu nại của khách hàng.
  • Theo dõi, kiểm tra, báo cáo kết quả kinh doanh hàng ngày, tuần, tháng cho Trưởng Bộ phận và Phòng Kế toán.
  • Quản lý các đơn hàng đầu ra, đầu vào của dự án, lập bảng xác nhận chỉ tiêu doanh thu hàng tháng.
  • Tham gia các sự kiện mở bán, đặt chỗ, … của các dự án.
  • Theo dõi, đối chiếu thu hồi công nợ từ Admin, Kế toán của Chủ đầu tư và Phòng Kế toán của Công ty, liên hệ với Chủ đầu tư để giải quyết các sự việc phát sinh.
 2. Các công việc trên App:
  • Chịu trách nhiệm giỏ hàng, thông tin của dự án mình phụ trách.
  • Cập nhật thông tin, tình trạng sản phẩm căn cứ từ Admin dự án ngay khi có sự thay đổi trạng thái (Mở, Khóa, …).
  • Hỗ trợ chuyển giải đáp thắc mắc liên quan đến dự án mình phụ trách cho Admin dự án và Giám đốc Kinh doanh.
 3. Lưu trữ hồ sơ, chứng từ, hóa đơn theo quy định.
 4. Thực hiện các công việc khác theo sự phân công của Trưởng Bộ phận.

 

YÊU CẦU CÔNG VIỆC

 1. Tốt nghiệp Cao đẳng, Đại học các chuyên ngành: Kinh tế, Tài chính, Ngân hàng, Quản trị kinh doanh, Marketing, Quản lý bất động sản.
 2. Anh văn: trình độ B trở lên. 
 3. Thành thạo vi tính văn phòng.
 4. Có kinh nghiệm trong lĩnh vực bán hàng, tiếp thị.
 5. Ít nhất 01 kinh nghiệm ở vị trí tương đương tại các Công ty bất động sản.
 6. Am hiểu về các Dự án bất động sản trên thị trường.

 

 PHÚC LỢI

 1. Bảo hiểm theo quy định
 2. Du Lịch
 3. Phụ cấp
 4. Đồng phục
 5. Thưởng
 6. Chăm sóc sức khỏe
 7. Đào tạo
 8. Tăng lương
 9. Công tác phí
 10. Chế độ nghỉ phép

 

LIÊN HỆ ỨNG TUYỂN:

*****

PHÒNG HÀNH CHÍNH NHÂN SỰ

BP. Tuyển dụng: Ms. Hồng Nhung

Điện thoại: 028 5411 0088

Hotline Tuyển dụng: 0911 876 807

Email: tuyendung@khaihoanland.vn

MÔ TẢ CÔNG VIỆC

 1. Lên kế hoạch xây dựng, phát triển nội dung cho website tiếng Việt, tiếng Anh.
 2. Viết bài, biên tập website, bản tin, phóng sự, … phục vụ các hoạt động, chương trình khuyến mãi, PR thương hiệu.
 3. Viết và biên tập bài PR, báo chí cho các sự kiện, làm nội dung cho các sự kiện
  Truyền thông – Marketing.
 4. Tìm kiếm, thu thập thông tin, cập nhật các xu hướng để xây dựng nội dung mới.
 5. Duy trì, tối ưu bài viết chuẩn SEO theo yêu cầu.
 6. Quản lý và phát triển nội dung các phương tiện truyền thông khác: fanpage, site vệ tinh, …
 7. Phối hợp cùng các Phòng/ Ban đưa ra xu hướng PR hiệu quả nhất.
 8. Thực hiện các công việc  khác theo sự phân công của Trưởng Bộ phận.

 

YÊU CẦU CÔNG VIỆC

 1. Tốt nghiệp Cao đẳng, Đại học chuyên ngành: Marketing, Báo chí, Truyền thông, …
 2. Tiếng Anh: trình độ B trở lên.
 3. Thành thạo vi tính văn phòng và các phần mềm ứng dụng.
 4. Tối thiểu 01 năm kinh nghiệm ở vị trí tương đương.
 5. Có kinh nghiệm trong lĩnh vực bất động sản.
 6. Có khả năng ngôn ngữ tốt, có mối quan hệ tốt với các Cơ quan báo chí.
 7. Làm việc nhóm, chịu áp lực tốt và có khả năng sáng tạo.

 

PHÚC LỢI

 1. Bảo hiểm theo quy định
 2. Du Lịch
 3. Phụ cấp
 4. Đồng phục
 5. Thưởng
 6. Chăm sóc sức khỏe
 7. Đào tạo
 8. Tăng lương
 9. Công tác phí
 10. Chế độ nghỉ phép

 

LIÊN HỆ ỨNG TUYỂN:

*****

PHÒNG HÀNH CHÍNH NHÂN SỰ

BP. Tuyển dụng: Ms. Hồng Nhung

Điện thoại: 028 5411 0088

Hotline Tuyển dụng: 0911 876 807

Email: tuyendung@khaihoanland.vn

MÔ TẢ CÔNG VIỆC

 1. Thực hiện kế hoạch và đảm bảo doanh thu bán hàng đựơc giao.
 2. Tìm hiểu nhu cầu, tư vấn cho khách hàng có nhu cầu mua sản phẩm của Công ty, chủ động tìm kiếm, mở rộng thị trường và khách hàng tiềm năng. Tổng hợp thông tin, đánh giá khách hàng tiềm năng và liên hệ tư vấn, giới thiệu sản phẩm bất động sản đến khách hàng.
 3. Cung cấp thông tin sản phẩm, khuyến mãi, và giá cả qua việc xác định các yêu cầu của khách hàng; tư vấn cho khách hàng trong việc lựa chọn địa điểm, phương thức thanh toán, tiến độ, chất lượng phù hợp với nhu cầu sử dụng và lựa chọn phương án tối ưu.
 4. Hướng dẫn, hỗ trợ khách hàng thực hiện các thủ tục ký kết hợp đồng đặt cọc, góp vốn, mua bán, hoàn thành các bộ hồ sơ chứng từ, thủ tục pháp lý khác liên quan đến sản phẩm. Chuyển các thông báo, quyết định của Chủ đầu tư, Công ty đến khách hàng để hoàn thiện hồ sơ mua bán, cho thuê.
 5. Cập nhật đúng và đủ thông tin các dự án đang bán, hướng dẫn khách hàng tham quan nhà mẫu, dự án bất động sản, …
 6. Tham gia vào mọi hoạt động bán hàng, chăm sóc khách hàng, khảo sát thị trường, quảng bá sản phẩm theo định hướng phát triển của Chi nhánh/Sàn giao dịch.
 7. Tìm hiểu thông tin, nắm bắt nhanh tình hình thị trường bất động sản, các chính sách của Chủ đầu tư và các quy định của Pháp luật liên quan đến lĩnh vực kinh doanh bất động sản.
 8. Đàm phán, khai thác, chăm sóc khách hàng, đảm bảo hiệu quả kinh doanh cao nhất cho Công ty.
 9. Thực hiện các công việc khác theo sự phân công của Trưởng Bộ phận.

 

YÊU CẦU CÔNG VIỆC

 1. Tốt nghiệp từ THPT trở lên hoặc có kinh nghiệm kinh doanh bất động sản.
 2. Vi tính: trình độ A trở lên.
 3. Nam/Nữ, có ngoại hình ... 
 4. Ít nhất 01 năm kinh nghiệm ở vị trí tương đương.
 5. Có kiến thức trong lĩnh vực bán hàng, bất động sản.
 6. Trung thực, trách nhiệm.
 7. Khả năng lắng nghe và nắm bắt tâm lý khách hàng.
 8. Kỹ năng tư vấn, thuyết phục, đàm phán, mở rộng mối quan hệ.
 9. Làm việc nhóm, độc lập.
 10. Khả năng thu thập thông tin, lắng nghe khách hàng.

 

LIÊN HỆ ỨNG TUYỂN:

*****

PHÒNG HÀNH CHÍNH NHÂN SỰ

BP. Tuyển dụng: Ms. Hồng Nhung

Điện thoại: 028 5411 0088

Hotline Tuyển dụng: 0911 876 807

Email: tuyendung@khaihoanland.vn

 

MÔ TẢ CÔNG VIỆC

 1. Quản lý và thúc đẩy hoạt động bán hàng của nhân viên kinh doanh, hỗ trợ nhân viên chốt các thương lượng với khách hàng, xây dựng kế hoạch, định hướng bán hàng cho các nhân viên theo định kỳ tuần, tháng, quý hoặc theo từng dự án.
 2. Tìm kiếm và hỗ trợ tuyển dụng nhân sự cho các nhóm theo định biên nhân sự.
 3. Phân bổ và đánh giá chỉ tiêu kinh doanh tháng, quý cho từng nhóm, kiểm soát tiến độ triển khai thực hiện chỉ tiêu bán hàng, tiếp thị khách hàng của nhân viên Phòng Kinh doanh tại Chi nhánh/Sàn giao dịch, tổng hợp những kết quả đạt được, các điểm hạn chế, đồng thời đưa ra những giải pháp hữu hiệu nhằm giúp nhân viên, Phòng kinh doanh hoàn thành chỉ tiêu theo kế hoạch.
 4. Đánh giá tình hình thị trường, định kỳ phản hồi cho Giám đốc Chi nhánh/Sàn giao dịch và các Phòng/Ban Công ty.
 5. Chọn lọc danh sách, phân loại khách hàng tiềm năng, khách hàng VIP, khách hàng thông thường, ... và lên kế hoạch cho nhóm kinh doanh tiếp cận để giới thiệu sản phẩm, dịch vụ phù hợp với nhu cầu từng đối tượng khách hàng.
 6. Thường xuyên tổ chức các buổi đào tạo, chia sẻ kinh nghiệm chăm sóc khách hàng, đàm phán, thương thảo, tạo động lực bán hàng, đảm bảo năng lực và kinh nghiệm cho từng nhân viên.
 7. Quản lý, giám sát, hướng dẫn nhân viên thực hiện việc bán hàng, đảm bảo tiến độ và chỉ tiêu doanh số theo kế hoạch.
 8. Tổ chức lưu trữ hồ sơ, chứng từ, tài liệu theo quy định.
 9. Thực hiện các công việc khác theo sự phân công Ban Giám đốc Chi nhánh/Sàn giao dịch.

 

YÊU CẦU CÔNG VIỆC

 1. Tốt nghiệp Trung cấp, Cao đẳng, Đại học các chuyên ngành: Kinh tế, Quản trị kinh doanh.
 2. Tiếng Anh: giao tiếp tốt.
 3. Thành thạo vi tính văn phòng, Internet.
 4. Ít nhất 01 năm kinh nghiệm trong công tác quản lý đội nhóm.
 5. Có kinh nghiệm trong lĩnh vực bất động sản.
 6. Trách nhiệm, trung thực, cầu tiến.
 7. Kỹ năng đàm phán, thuyết phục, giao tiếp.
 8. Nắm bắt thông tin, lắng nghe khách hàng.
 9. Làm việc nhóm, độc lập.

 

PHÚC LỢI

 1. Bảo hiểm theo quy định
 2. Du Lịch
 3. Phụ cấp
 4. Thưởng
 5. Chăm sóc sức khỏe
 6. Đào tạo
 7. Tăng lương
 8. Công tác phí
 9. Chế độ nghỉ phép

 

LIÊN HỆ ỨNG TUYỂN:

*****

PHÒNG HÀNH CHÍNH NHÂN SỰ

BP. Tuyển dụng: Ms. Hồng Nhung

Điện thoại: 028 5411 0088

Hotline Tuyển dụng: 0911 876 807

Email: tuyendung@khaihoanland.vn