Khải Hoàn Land Tuyển Dụng

Tuyển dụng

Tuyển dụng

MÔ TẢ CÔNG VIỆC

 1. Tiếp nhận yêu cầu tuyển dụng từ các Phòng ban, phối hợp với các Phòng ban có nhu cầu tuyển dụng để nắm rõ yêu cầu cho từng vị trí.
 2. Lập kế hoạch và báo cáo tuyển dụng, đào tạo hằng tuần, tháng, quý, năm hoặc theo yêu cầu.
 3. Đăng và quản lý tin tuyển dụng, thu thập, sàng lọc hồ sơ ứng viên tiềm năm, sắp xếp lịch phỏng vấn, trực tiếp tham gia phỏng vấn, đánh giá ứng viên, …
 4. Chịu trách nhiệm đào tạo hội nhập cho nhân viên mới, giới thiệu nhân viên mới với các Phòng ban.
 5. Quản lý hồ sơ dữ liệu tuyển dụng: phiếu yêu cầu, hồ sơ ứng viên, thông tin tuyển dụng, …
 6. Đề xuất các phương thức tuyển dụng, kênh tuyển dụng, các Công ty săn đầu người uy tín, … đảm bảo công tác tuyển dụng đạt hiệu quả và đúng tiến độ.
 7. Lập nguồn dữ liệu hồ sơ ứng viên, xây dựng và duy trì mối quan hệ tốt với các kênh tuyển dụng, ứng viên tiềm năng.
 8. Xây dựng, cập nhật thông tin cho tài liệu đào tạo, hội nhập hiệu quả và phù hợp.
 9. Phối hợp với các Phòng ban triển khai chương trình đánh giá nhân viên, lập danh sách nguồn nhân lực chủ chốt cho các vị trí, lên kế hoạch đào tạo, bồi dưỡng năng lực.
 10. Quản lý quá trình đào tạo nhân sự, sắp xếp lịch, kiểm tra nội dung và liên hệ giảng viên nội bộ, thuê ngoài, cung cấp công cụ, dụng cụ trợ giảng để hoàn tất quá trình đào tạo.
 11. Đề xuất các khóa đào tạo, Đơn vị đào tạo uy tín, chất lượng, phù hợp với nguồn lực và định hướng phát triển của Công ty.
 12. Tham gia đóng góp ý kiến trong việc xây dựng các chính sách cho nhân viên.
 13. Tổ chức lưu trữ hồ sơ, chứng từ theo đúng quy định.
 14. Thực hiện các công việc khác theo sự phân công của Trưởng Bộ phận.

 

YÊU CẦU CÔNG VIỆC

 1. Tốt nghiệp Đại học chuyên ngành: Quản trị kinh doanh, Quản trị nhân sự, Luật, …
 2. Tiếng Anh: trình độ B trở lên.
 3. Thành thạo vi tính văn phòng.
 4. Nam, tuổi từ 25 trở lên.
 5. Ít nhất 2 năm kinh nghiệm ở vị trí tương đương.
 6. Có khả năng khai thác nguồn tuyển dụng, kỹ năng phỏng vấn và nắm bắt tâm lý.
 7. Định hướng phát triển lâu dài và chuyên sâu mảng nhân sự.

 

PHÚC LỢI

 1. Bảo hiểm theo quy định
 2. Du Lịch
 3. Phụ cấp
 4. Đồng phục
 5. Thưởng
 6. Chăm sóc sức khỏe
 7. Đào tạo
 8. Tăng lương
 9. Công tác phí
 10. Chế độ nghỉ phép

 

 

LIÊN HỆ ỨNG TUYỂN:

*****

PHÒNG HÀNH CHÍNH NHÂN SỰ

BP. Tuyển dụng: Ms. Hồng Nhung

Điện thoại: 028 5411 0088

Hotline Tuyển dụng: 0911 876 807

Email: tuyendung@khaihoanland.vn

 

MÔ TẢ CÔNG VIỆC

 1. Thực hiện lập Báo cáo khả thi dự án (FS), phân tích và tham mưu cho Trưởng Bộ phận trong công tác quản trị hiệu quả dòng tiền dự án.
 2. Nghiên cứu, phân tích hiệu quả đầu tư dự án.
 3. Lập kế hoạch và cập nhật dòng tiền dự án, đề xuất ý tưởng để tối ưu hóa dòng tiền dự án.
 4. Thiết lập các mẫu biểu, mô hình tài chính cho báo cáo tiền khả thi, báo cáo khả thi cho dự án và mô hình tài chính Công ty.
 5. Thực hiện, quản lý, theo dõi việc huy động vốn, tìm nguồn tài trợ cho việc đầu tư phát triển dự án.
 6. Thực hiện việc kiểm soát, phân tích báo cáo tài chính và lập báo cáo quản trị nội bộ.
 7. Tham gia xây dựng kế hoạch tài chính, cấu trúc vốn trung và dài hạn của Công ty.
 8. Lập báo cáo phân tích kinh tế vĩ mô, phân tích ngành định kỳ.
 9. Tham gia lập kế hoạch chi phí hằng năm, phát triển tài chính kế toán, dự án phát triển phần mềm ERP mảng tài chính của Công ty.
 10. Tham mưu, đề xuất với Trưởng Bộ phận các phương án huy động vốn, phát triển đầu tư phù hợp với năng lực và định hướng chung của Công ty.
 11. Tổ chức lưu trữ hồ sơ, chứng từ, tài liệu theo quy định.
 12. Thực hiện các công việc khác theo sự phân công của Trưởng Bộ phận.

 

YÊU CẦU CÔNG VIỆC

 1. Tốt nghiệp từ Đại học trở lên các chuyên ngành: Tài chính, Kế toán, Kiểm toán, Kế hoạch Đầu tư, Quản trị kinh doanh.
 2. Tiếng Anh: giao tiếp tốt.
 3. Thành thạo vi tính văn phòng và các phần mềm ứng dụng.
 4. Có 03 năm kinh nghiệm trở lên trong lĩnh vực Phân tích Tài chính doanh nghiệp, Kiểm toán, Kế hoạch đầu tư, …
 5. Ít nhất 02 năm kinh nghiệm ở vị trí tương đương tại Công ty bất động sản.
 6. Nắm vững các quy trình, thủ tục, quy định liên quan đến các hoạt động kinh doanh, huy động vốn, đầu tư phát triển dự án.

 

PHÚC LỢI

 1. Bảo hiểm theo quy định
 2. Du Lịch
 3. Phụ cấp
 4. Đồng phục
 5. Thưởng
 6. Chăm sóc sức khỏe
 7. Đào tạo
 8. Tăng lương
 9. Công tác phí
 10. Chế độ nghỉ phép

 

 

LIÊN HỆ ỨNG TUYỂN:

*****

PHÒNG HÀNH CHÍNH NHÂN SỰ

BP. Tuyển dụng: Ms. Hồng Nhung

Điện thoại: 028 5411 0088

Hotline Tuyển dụng: 0911 876 807

Email: tuyendung@khaihoanland.vn

MÔ TẢ CÔNG VIỆC

 1. Thực hiện các thủ tục về pháp lý dự án từ lúc xin chấp thuận chủ trương, chấp thuận địa điểm, xin thẩm định thiết kế cơ sở.
 2. Chịu trách nhiệm soạn thảo các văn bản pháp quy liên quan thủ tục pháp lý dự án.
 3. Lập kế hoạch triển khai pháp lý dự án, thay mặt Ban Tổng Giám đốc đón tiếp, liên hệ với đối tác, làm việc với Cơ quan Nhà nước có thẩm quyền, đơn vị tư vấn để hoàn thiện pháp lý dự án.
 4. Tham gia và phối hợp với các Phòng ban khác trong công tác bồi thường, giải phóng mặt bằng và các công tác khác liên quan dự án được giao.
 5. Thường xuyên cập nhật, tham mưu cho Trưởng Bộ phận về những thay đổi trong quy định của Pháp luật, thủ tục pháp lý bất động sản.
 6. Đề xuất các giải pháp, phương án giải quyết các phát sinh trong quá trình triển khai các thủ tục pháp lý.
 7. Lưu trữ hồ sơ, chứng từ theo quy định. 
 8. Thực hiện các công việc khác theo sự phân công của Trưởng Bộ phận.

 

YÊU CẦU CÔNG VIỆC

 

 1. Tốt nghiệp Đại học trở lên các chuyên ngành: Luật, Kinh tế xây dựng, Kinh tế Quốc dân chuyên ngành quản lý Đầu tư.
 2. Tiếng Anh: trình độ B trở lên.
 3. Thành thạo vi tính văn phòng, soạn thảo văn bản.
 4. Ít nhất 01 năm kinh nghiệm ở vị trí tương đương trong lĩnh vực bất động sản.
 5. Am hiểu luật Đất đai, luật Dân sự, luật Kinh tế và các văn bản pháp luật khác liên quan đến hoạt động kinh doanh Bất động sản.
 6. Nắm vững các quy trình, thủ tục, quy định liên quan đến thủ tục đầu tư bất động sản.

 

PHÚC LỢI

 1. Bảo hiểm theo quy định
 2. Du Lịch
 3. Phụ cấp
 4. Đồng phục
 5. Thưởng
 6. Chăm sóc sức khỏe
 7. Đào tạo
 8. Tăng lương
 9. Công tác phí
 10. Chế độ nghỉ phép

 

 

LIÊN HỆ ỨNG TUYỂN:

*****

PHÒNG HÀNH CHÍNH NHÂN SỰ

BP. Tuyển dụng: Ms. Hồng Nhung

Điện thoại: 028 5411 0088

Hotline Tuyển dụng: 0911 876 807

Email: tuyendung@khaihoanland.vn

MÔ TẢ CÔNG VIỆC

 1. Tiếp nhận và rà soát nội dung các loại văn bản, Hợp đồng, đảm bảo tính chính xác trước khi trình Ban Tổng Giám đốc phê duyệt.
 2. Thay mặt Ban Tổng Giám đốc liên hệ với các khách hàng, đối tác qua thư từ, điện thoại, email hoặc gặp trao đổi trực tiếp theo yêu cầu của Ban Tổng Giám đốc trong các giao dịch, công tác đối ngoại.
 3. Truyền đạt các chỉ thị của Ban Tổng Giám đốc đến các Phòng ban, cá nhân, đồng thời theo dõi, đôn đốc và tổng hợp báo cáo tiến độ hoàn thành công việc cho Ban Tổng Giám đốc.
 4. Soạn thảo, xây dựng và tham vấn các hợp đồng, phụ lục hợp đồng, biên bản thanh lý, biên bản bàn giao sản phẩm, biểu mẫu phục vụ công tác bán hàng.
 5. Soạn thảo các mẫu công văn, thông báo, biểu mẫu, … liên quan đến hoạt đông kinh doanh của Công ty.
 6. Hỗ trợ, tham vấn, cảnh báo rủi ro pháp lý liên quan việc điều hành, quản lý cho Ban Tổng Giám đốc, đảm bảo tính chính xác, tuân thủ pháp luật hiện hành.
 7. Cập nhật liên tục những thay đổi của Pháp luật hiện hành, cảnh báo những rủi ro pháp lý cho Ban Tổng Giám đốc và các Phòng ban liên quan.
 8. Lập các báo cáo tổng hợp hằng tuần, tháng, quý hoặc đột xuất của các Phòng ban cho Ban Tổng Giám đốc phục vụ cho hoạt động vận hành của Công ty.
 9. Lưu trữ hồ sơ, chứng từ theo quy định.
 10. Thực hiện các công việc khác theo sự phân công, ủy quyền của Ban Tổng Giám đốc.

 

YÊU CẦU CÔNG VIỆC

 1. Tốt nghiệp Đại học trở lên chuyên ngành Luật.
 2. Tiếng Anh: trình độ B trở lên. 
 3. Thành thạo vi tính văn phòng, soạn thảo văn bản.
 4. Từ 02 năm kinh nghiệm trở lên trong công tác Trợ lý, Thư ký.
 5. Ít nhất 01 năm kinh nghiệm ở vị trí tương đương tại các Công ty bất động sản.
 6. Am hiểu luật Đất đai, luật Dân sự, luật Kinh tế và các văn bản Pháp luật khác liên quan đến hoạt động kinh doanh bất động sản.

 

PHÚC LỢI

 1. Bảo hiểm theo quy định
 2. Du Lịch
 3. Phụ cấp
 4. Đồng phục
 5. Thưởng
 6. Chăm sóc sức khỏe
 7. Đào tạo
 8. Tăng lương
 9. Công tác phí
 10. Chế độ nghỉ phép

 

 

LIÊN HỆ ỨNG TUYỂN:

*****

PHÒNG HÀNH CHÍNH NHÂN SỰ

BP. Tuyển dụng: Ms. Hồng Nhung

Điện thoại: 028 5411 0088

Hotline Tuyển dụng: 0911 876 807

Email: tuyendung@khaihoanland.vn

MÔ TẢ CÔNG VIỆC

 1. Thực hiện kế hoạch và đảm bảo doanh thu bán hàng đựơc giao.
 2. Tìm hiểu nhu cầu, tư vấn cho khách hàng có nhu cầu mua sản phẩm của Công ty, chủ động tìm kiếm, mở rộng thị trường và khách hàng tiềm năng. Tổng hợp thông tin, đánh giá khách hàng tiềm năng và liên hệ tư vấn, giới thiệu sản phẩm bất động sản đến khách hàng.
 3. Cung cấp thông tin sản phẩm, khuyến mãi, và giá cả qua việc xác định các yêu cầu của khách hàng; tư vấn cho khách hàng trong việc lựa chọn địa điểm, phương thức thanh toán, tiến độ, chất lượng phù hợp với nhu cầu sử dụng và lựa chọn phương án tối ưu.
 4. Hướng dẫn, hỗ trợ khách hàng thực hiện các thủ tục ký kết hợp đồng đặt cọc, góp vốn, mua bán, hoàn thành các bộ hồ sơ chứng từ, thủ tục pháp lý khác liên quan đến sản phẩm. Chuyển các thông báo, quyết định của Chủ đầu tư, Công ty đến khách hàng để hoàn thiện hồ sơ mua bán, cho thuê.
 5. Cập nhật đúng và đủ thông tin các dự án đang bán, hướng dẫn khách hàng tham quan nhà mẫu, dự án bất động sản, …
 6. Tham gia vào mọi hoạt động bán hàng, chăm sóc khách hàng, khảo sát thị trường, quảng bá sản phẩm theo định hướng phát triển của Chi nhánh/Sàn giao dịch.
 7. Tìm hiểu thông tin, nắm bắt nhanh tình hình thị trường bất động sản, các chính sách của Chủ đầu tư và các quy định của Pháp luật liên quan đến lĩnh vực kinh doanh bất động sản.
 8. Đàm phán, khai thác, chăm sóc khách hàng, đảm bảo hiệu quả kinh doanh cao nhất cho Công ty.
 9. Thực hiện các công việc khác theo sự phân công của Trưởng Bộ phận.

 

YÊU CẦU CÔNG VIỆC

 1. Tốt nghiệp từ THPT trở lên hoặc có kinh nghiệm kinh doanh bất động sản.
 2. Vi tính: trình độ A trở lên.
 3. Nam/Nữ, có ngoại hình ... 
 4. Ít nhất 01 năm kinh nghiệm ở vị trí tương đương.
 5. Có kiến thức trong lĩnh vực bán hàng, bất động sản.
 6. Trung thực, trách nhiệm.
 7. Khả năng lắng nghe và nắm bắt tâm lý khách hàng.
 8. Kỹ năng tư vấn, thuyết phục, đàm phán, mở rộng mối quan hệ.
 9. Làm việc nhóm, độc lập.
 10. Khả năng thu thập thông tin, lắng nghe khách hàng.

 

LIÊN HỆ ỨNG TUYỂN:

*****

PHÒNG HÀNH CHÍNH NHÂN SỰ

BP. Tuyển dụng: Ms. Hồng Nhung

Điện thoại: 028 5411 0088

Hotline Tuyển dụng: 0911 876 807

Email: tuyendung@khaihoanland.vn

 

MÔ TẢ CÔNG VIỆC

 1. Quản lý và thúc đẩy hoạt động bán hàng của nhân viên kinh doanh, hỗ trợ nhân viên chốt các thương lượng với khách hàng, xây dựng kế hoạch, định hướng bán hàng cho các nhân viên theo định kỳ tuần, tháng, quý hoặc theo từng dự án.
 2. Tìm kiếm và hỗ trợ tuyển dụng nhân sự cho các nhóm theo định biên nhân sự.
 3. Phân bổ và đánh giá chỉ tiêu kinh doanh tháng, quý cho từng nhóm, kiểm soát tiến độ triển khai thực hiện chỉ tiêu bán hàng, tiếp thị khách hàng của nhân viên Phòng Kinh doanh tại Chi nhánh/Sàn giao dịch, tổng hợp những kết quả đạt được, các điểm hạn chế, đồng thời đưa ra những giải pháp hữu hiệu nhằm giúp nhân viên, Phòng kinh doanh hoàn thành chỉ tiêu theo kế hoạch.
 4. Đánh giá tình hình thị trường, định kỳ phản hồi cho Giám đốc Chi nhánh/Sàn giao dịch và các Phòng/Ban Công ty.
 5. Chọn lọc danh sách, phân loại khách hàng tiềm năng, khách hàng VIP, khách hàng thông thường, ... và lên kế hoạch cho nhóm kinh doanh tiếp cận để giới thiệu sản phẩm, dịch vụ phù hợp với nhu cầu từng đối tượng khách hàng.
 6. Thường xuyên tổ chức các buổi đào tạo, chia sẻ kinh nghiệm chăm sóc khách hàng, đàm phán, thương thảo, tạo động lực bán hàng, đảm bảo năng lực và kinh nghiệm cho từng nhân viên.
 7. Quản lý, giám sát, hướng dẫn nhân viên thực hiện việc bán hàng, đảm bảo tiến độ và chỉ tiêu doanh số theo kế hoạch.
 8. Tổ chức lưu trữ hồ sơ, chứng từ, tài liệu theo quy định.
 9. Thực hiện các công việc khác theo sự phân công Ban Giám đốc Chi nhánh/Sàn giao dịch.

 

YÊU CẦU CÔNG VIỆC

 1. Tốt nghiệp Trung cấp, Cao đẳng, Đại học các chuyên ngành: Kinh tế, Quản trị kinh doanh.
 2. Tiếng Anh: giao tiếp tốt.
 3. Thành thạo vi tính văn phòng, Internet.
 4. Ít nhất 01 năm kinh nghiệm trong công tác quản lý đội nhóm.
 5. Có kinh nghiệm trong lĩnh vực bất động sản.
 6. Trách nhiệm, trung thực, cầu tiến.
 7. Kỹ năng đàm phán, thuyết phục, giao tiếp.
 8. Nắm bắt thông tin, lắng nghe khách hàng.
 9. Làm việc nhóm, độc lập.

 

PHÚC LỢI

 1. Bảo hiểm theo quy định
 2. Du Lịch
 3. Phụ cấp
 4. Thưởng
 5. Chăm sóc sức khỏe
 6. Đào tạo
 7. Tăng lương
 8. Công tác phí
 9. Chế độ nghỉ phép

 

LIÊN HỆ ỨNG TUYỂN:

*****

PHÒNG HÀNH CHÍNH NHÂN SỰ

BP. Tuyển dụng: Ms. Hồng Nhung

Điện thoại: 028 5411 0088

Hotline Tuyển dụng: 0911 876 807

Email: tuyendung@khaihoanland.vn