SỨ MỆNH
CỦA CHÚNG TÔI

SỨ MỆNH CỦA KHẢI HOÀN LAND

Luôn tiếp thu, sáng tạo, thay đổi để mang đến cho khách hàng sản phẩm BĐS có chất lượng cao nhất.

CHUNG TAY CHỐNG DỊCH COVID-19, KHẢI HOÀN LAND TRAO TẶNG 20 GIƯỜNG TẦNG VÀ 20.000 KHẨU TRANG Y TẾ CHO BỆNH VIỆN BỆNH NHIỆT ĐỚI TP. HỒ CHÍ MINH

Chung-Tay-Chong-Dich-Covid-19-Khai-Hoan-Land-Trao-Tang-20-Giuong-Tang-Va-20-000-Khau-Trang-Y-Te-Cho-Benh-Vien-Benh-Nhiet-Doi-Tp-Ho-Chi-Minh

Ngày 31/3/2020, Khải Hoàn Land đã tiến hành trao tặng 20 giường tầng và 20.000 khẩu trang y tế cho Bệnh viện Bệnh Nhiệt Đới TP. Hồ Chí Minh nhằm hỗ trợ cho công tác điều trị cũng như tiếp sức cho đội ngũ y bác sĩ đang ngày đêm làm nhiệm vụ phòng - chống dịch.