0977 11 8888
Mã CK: KHG

Phát triển bền vững

  • Chiến lược phát triển01
  • Văn hoá doanh nghiệp02
  • Đào tạo, huấn luyện03
  • Đội ngũ nhân sự04
  • Hoạt động cộng đồng05
Chiến lược phát triển

Chiến lược phát triển

Với tầm nhìn dài hạn và quan điểm phát triển bền vững, Tập đoàn Khải Hoàn Land sẽ tiếp tục khai thác hiệu quả các thế mạnh sẵn có: kinh nghiệm dày dặn, quỹ đất dồi dào, năng lực kinh doanh cạnh tranh, đội ngũ nhân sự hùng hậu… để mang đến thị trường những sản phẩm chất lượng nhất, khẳng định tiềm lực của thương hiệu Tập đoàn Khải Hoàn Land trên thị trường và đặc biệt là góp phần nâng cao trải nghiệm sống tốt hơn cho cộng đồng. 

Văn hoá doanh nghiệp

Văn hoá doanh nghiệp

Nhận thức rõ vai trò và tầm quan trọng của văn hóa doanh nghiệp trong thời kỳ hội nhập và phát triển, Tập đoàn Khải Hoàn Land kiến tạo môi trường kinh doanh chuyên nghiệp, lành mạnh với tinh thần thượng tôn pháp luật, tôn trọng và duy trì đạo đức kinh doanh, đạo đức xã hội.

Đặc biệt, Tập đoàn Khải Hoàn Land luôn đặt trọn niềm tin vào đội ngũ nhân sự. Đây là cơ sở gắn kết, truyền cảm hứng, giúp mọi thành viên của Tập đoàn có thái độ làm việc tích cực, có khả năng độc lập, tự chủ; góp phần giúp Tập đoàn phát triển bền vững, trường tồn.

 

Đào tạo, huấn luyện

Đào tạo, huấn luyện

Con người là tài sản lớn nhất, nhân tố chủ đạo tạo nên mọi giá trị. Hướng tới sự phát triển toàn diện cho mọi thành viên, hình thành nên đội ngũ nhân viên đắc lực và tài năng, Tập đoàn Khải Hoàn Land tạo mọi điều kiện thuận lợi để mỗi nhân viên đều có cơ hội được nâng cao trình độ chuyên môn, trau dồi các kỹ năng cần thiết.

Tại Trung tâm đào tạo nội bộ Khải Hoàn Coaching Center, nhiều khóa đào tạo - hội thi nghiệp vụ được diễn ra thường xuyên trong năm, có tác dụng khuyến khích tinh thần học hỏi, cầu thị, cũng như mang lại hiệu quả thiết thực trong việc giúp các cá nhân tích lũy - vận dụng kiến thức hữu ích vào quá trình làm việc.

 

Đội ngũ nhân sự

Đội ngũ nhân sự

Đội ngũ nhân sự hùng hậu, giỏi chuyên môn, giàu kinh nghiệm, tràn đầy nhiệt huyết và bản lĩnh là niềm tự hào của Tập đoàn Khải Hoàn Land. Đây là một trong những yếu tố nền tảng giúp Tập đoàn phục vụ tốt nhất cho Quý Đối tác – Khách hàng cũng như nâng cao năng lực cạnh tranh trên toàn thị trường.

Để xây dựng và phát triển được đội ngũ nhân sự ngày càng lớn mạnh, Tập đoàn vẫn đang không ngừng hoàn thiện các chính sách đãi ngộ, tối ưu triệt để các quyền lợi về vật chất và tinh thần nhằm giữ chân và thu hút nhân tài; đồng thời có định hướng rõ ràng trong việc chọn lọc, bồi dưỡng đội ngũ kế nhiệm giàu tiềm năng.

 

Hoạt động cộng đồng

Hoạt động cộng đồng

Tại Tập đoàn Khải Hoàn Land, mọi nguồn lực được tập trung để mang lại những giá trị tốt nhất cho cuộc sống của cộng đồng và xã hội. Luôn đề cao tinh thần trách nhiệm vì sự phát triển chung của cộng đồng, Tập đoàn Khải Hoàn Land thường xuyên tổ chức nhiều hoạt động ý nghĩa, khuyến khích tinh thần sẻ chia, tương thân tương ái trong mỗi thành viên Tập đoàn.

Trong suốt nhiều năm qua, nhiều hoạt động cộng đồng vẫn được duy trì đến hiện nay: đóng góp Quỹ vì người nghèo, quyên góp ủng hộ đồng bào lũ lụt miền Trung, thăm hỏi và tặng quà tại các trung tâm chăm sóc trẻ khuyết tật - người già neo đơn, hiến máu nhân đạo, thực hiện dự án cộng đồng “Ghế đá Danh ngôn”…