0977 11 8888

Cơ hội nghề nghiệp

STTVị trí tuyển dụngSố lượngĐịa điểm làm việcNgày hết hạn
01

GIÁM ĐỐC ĐẦU TƯ

01Số 5-7-9-11 Nội khu Hưng Gia 4, KĐT Phú Mỹ Hưng, P.Tân Phong, Quận 7, Tp.HCM31/10/2020
02

TRƯỞNG PHÒNG ĐÀO TẠO VÀ PHÁT TRIỂN

01Số 5-7-9-11 Nội khu Hưng Gia 4, KĐT Phú Mỹ Hưng, P.Tân Phong, Quận 7, Tp.HCM15/09/2020
03

CHUYÊN VIÊN TUYỂN DỤNG VÀ ĐÀO TẠO

01Số 5-7-9-11 Nội khu Hưng Gia 4, KĐT Phú Mỹ Hưng, P.Tân Phong, Quận 7, Tp.HCM30/10/2020
04

CHUYÊN VIÊN PHÁP LÝ DỰ ÁN

02Số 5-7-9-11 Nội khu Hưng Gia 4, KĐT Phú Mỹ Hưng, P.Tân Phong, Quận 7, Tp.HCM15/10/2020
05

TRỢ LÝ BAN TỔNG GIÁM ĐỐC

01Số 5-7-9-11 Nội khu Hưng Gia 4, KĐT Phú Mỹ Hưng, P.Tân Phong, Quận 7, Tp.HCM15/10/2020
06

CHUYÊN VIÊN KINH DOANH

02TP.HCM15/10/2020
07

TRƯỞNG PHÒNG PHÁT TRIỂN DỰ ÁN

01Số 5-7-9-11 Nội khu Hưng Gia 4, KĐT Phú Mỹ Hưng, P.Tân Phong, Quận 7, Tp.HCM30/10/2020
08

CHUYÊN VIÊN PHÁT TRIỂN DỰ ÁN

03Số 5-7-9-11 Nội khu Hưng Gia 4, KĐT Phú Mỹ Hưng, P.Tân Phong, Quận 7, Tp.HCM30/10/2020
09

PHÓ PHÒNG MARKETING

01Số 5-7-9-11 Nội khu Hưng Gia 4, KĐT Phú Mỹ Hưng, P.Tân Phong, Quận 7, Tp.HCM30/10/2020
10

CHUYÊN VIÊN THIẾT KẾ

01Số 5-7-9-11 Nội khu Hưng Gia 4, KĐT Phú Mỹ Hưng, P.Tân Phong, Quận 7, Tp.HCM15/09/2020
11

CHUYÊN VIÊN QUAN HỆ - TRUYỀN THÔNG

01Số 5-7-9-11 Nội khu Hưng Gia 4, KĐT Phú Mỹ Hưng, P.Tân Phong, Quận 7, Tp.HCM31/10/2020
Cơ hội nghề nghiệp
https://khaihoanland.vn/
https://khaihoanland.vn/catalog/view/theme/