0977 11 8888

Cơ hội nghề nghiệp

STTVị trí tuyển dụngSố lượngĐịa điểm làm việcNgày hết hạn
01

GIÁM ĐỐC KINH DOANH

01Số 5-7-9-11 Nội khu Hưng Gia 4, KĐT Phú Mỹ Hưng, P.Tân Phong, Quận 7, Tp.HCM30/12/2020
02

PHÓ PHÒNG PHÁP CHẾ - DVKH

01Số 5-7-9-11 Nội khu Hưng Gia 4, KĐT Phú Mỹ Hưng, P.Tân Phong, Quận 7, Tp.HCM31/12/2020
03

GIÁM ĐỐC ĐẦU TƯ

01Số 5-7-9-11 Nội khu Hưng Gia 4, KĐT Phú Mỹ Hưng, P.Tân Phong, Quận 7, Tp.HCM30/12/2020
04

PHÓ PHÒNG KẾ TOÁN

01Số 5-7-9-11 Nội khu Hưng Gia 4, KĐT Phú Mỹ Hưng, P.Tân Phong, Quận 7, Tp.HCM31/12/2020
05

QUẢN LÝ KINH DOANH - DỰ ÁN NGHỉ DƯỠNG

01Số 5-7-9-11 Nội khu Hưng Gia 4, KĐT Phú Mỹ Hưng, P.Tân Phong, Quận 7, Tp.HCM31/12/2020
06

PHÓ GIÁM ĐỐC PHÁT TRIỂN NGUỒN NHÂN LỰC

01Số 5-7-9-11 Nội khu Hưng Gia 4, KĐT Phú Mỹ Hưng, P.Tân Phong, Quận 7, Tp.HCM31/12/2020
07

CHUYÊN VIÊN PHÁP LÝ DỰ ÁN

02Số 5-7-9-11 Nội khu Hưng Gia 4, KĐT Phú Mỹ Hưng, P.Tân Phong, Quận 7, Tp.HCM31/12/2020
08

TRƯỞNG BAN TRỢ LÝ

01Số 5-7-9-11 Nội khu Hưng Gia 4, KĐT Phú Mỹ Hưng, P.Tân Phong, Quận 7, Tp.HCM31/12/2020
09

CHUYÊN VIÊN KINH DOANH

02TP.HCM30/12/2020
10

TRƯỞNG PHÒNG PHÁT TRIỂN DỰ ÁN

01Số 5-7-9-11 Nội khu Hưng Gia 4, KĐT Phú Mỹ Hưng, P.Tân Phong, Quận 7, Tp.HCM31/12/2020
Cơ hội nghề nghiệp
https://khaihoanland.vn/
https://khaihoanland.vn/catalog/view/theme/