0977 11 8888

Trụ sở chính

Công ty cổ phần bất động sản

Khải Hoàn Land

Các chi nhánh

 • CHI NHÁNH QUY MÔ TẬP TRUNG KIM SƠN

  B10, Khu Kim Sơn, Phường Tân Phong, Quận 7, TP. Hồ Chí Minh
  Hotline 0936 222 433

  Tel:(028) 6262.4928

  Email:Support@khaihoanland.vn

 • CHI NHÁNH QUY MÔ TẬP TRUNG MỸ TOÀN 1

  1479, Nguyễn Văn Linh, Mỹ Toàn 1, Phường Tân Phong, Quận 7, TP. Hồ Chí Minh
  Hotline: 090 991 7898

  Tel:(028) 5412 5055

  Email:Support@khaihoanland.vn

 • CHI NHÁNH QUY MÔ TẬP TRUNG MỸ TOÀN 3

  970, Nguyễn Văn Linh, Mỹ Toàn 3, Phường Tân Phong, Quận 7, TP. Hồ Chí Minh
  Hotline: 0909 218 885

  Tel:(028) 5410 7504

  Email:Support@khaihoanland.vn

 • CHI NHÁNH QUY MÔ TẬP TRUNG HIM LAM

  B11, Khu Kim Sơn, Phường Tân Phong, Quận 7, TP. Hồ Chí Minh
  Hotline: 0911 401 901

  Tel:091 1851 681

  Email:Support@khaihoanland.vn

 • CHI NHÁNH QUY MÔ TẬP TRUNG DRAGON 2

  DP-03 Dragon Parc 2, Nguyễn Hữu Thọ, Xã Phước Kiển, Nhà Bè, TP. Hồ Chí Minh
  Hotline 0934 118 814

  Tel:(028) 3636 8769

  Email:Support@khaihoanland.vn

 • CHI NHÁNH QUY MÔ TẬP TRUNG LAKEVIEW 2

  193 Nguyễn Hoàng, Phường An Phú, Quận 2, TP. Hồ Chí Minh
  Hotline: 0938 557 822

  Tel:(028) 3514 3939

  Email:Support@khaihoanland.vn

 • CHI NHÁNH QUY MÔ TẬP TRUNG NGUYỄN HỮU CẢNH 2

  11C, Nguyễn Hữu Cảnh, Phường 19, Quận Bình Thạnh, TP. Hồ Chí Minh
  Hotline: 0903 863 979

  Tel:(028) 3840 8030

  Email:Support@khaihoanland.vn

 • CHI NHÁNH QUY MÔ TẬP TRUNG THỦ THIÊM 2

  Tầng , 75 Nguyễn Cơ Thạch, Phường An Lợi Đông, Quận 2, TP. Hồ Chí Minh
  Hotline: 0977 299 298

  Tel:(028) 3740 5666

  Email:Support@khaihoanland.vn

 • CHI NHÁNH QUY MÔ TẬP TRUNG AN PHÚ 2

  193 Nguyễn Hoàng, Phường An Phú, Quận 2, TP. Hồ Chí Minh
  Hotline: 0903 670 586

  Tel:(028) 3840 7999

  Email:Support@khaihoanland.vn

 • CHI NHÁNH QUY MÔ TẬP TRUNG SALA 2

  Tầng 1, SH5-7, 75 Nguyễn Cơ Thạch, Phường An Lợi Đông, Quận 2, TP. Hồ Chí Minh
  Hotline: 0912 441 744

  Tel:098 1853 200

  Email:Support@khaihoanland.vn

 • CHI NHÁNH QUY MÔ TẬP TRUNG NGUYỄN CHÍ THANH - QUẬN 11

  908 Nguyễn Chí Thanh, Phường 4, Quận 11, Tp Hồ Chí Minh

  Tel:0908 94 54 27

  Email:Support@khaihoanland.vn

 • CHI NHÁNH QUY MÔ TẬP TRUNG AN ĐÔNG – QUẬN 5

  97 L1 Nguyễn Duy Dương, Phường 9, Quận 5, Tp Hồ Chí Minh
  Hotline: 0916 353 578

  Email:Support@khaihoanland.vn

 • TRUNG TÂM ĐÀO TẠO COACHING CENTER

  B8-9 Khu Kim Sơn, PhườngTân Phong, Quận 7, TP. Hồ Chí Minh

  Tel:(028) 62 624 928

  Email:Support@khaihoanland.vn

[{"contact_id":71,"id":"agen_71","Tilte":"CHI NHÁNH QUY MÔ TẬP TRUNG KIM SƠN","Add":"B10, Khu Kim Sơn, Phường Tân Phong, Quận 7, TP. Hồ Chí Minh\u003cbr /\u003e Hotline 0936 222 433","Tel":"\u003ca href=\"tel:+842862624928\"\u003e(028) 6262.4928\u003c/a\u003e","Email":"\u003ca href=\"mailto:Support@khaihoanland.vn\"\u003eSupport@khaihoanland.vn\u003c/a\u003e","lat":10.7343494,"lng":106.6983799},{"contact_id":68,"id":"agen_68","Tilte":"CHI NHÁNH QUY MÔ TẬP TRUNG MỸ TOÀN 1","Add":"1479, Nguyễn Văn Linh, Mỹ Toàn 1, Phường Tân Phong, Quận 7, TP. Hồ Chí Minh\u003cbr /\u003e Hotline: 090 991 7898","Tel":"\u003ca href=\"tel:+842854125055\"\u003e(028) 5412 5055\u003c/a\u003e","Email":"\u003ca href=\"mailto:Support@khaihoanland.vn\"\u003eSupport@khaihoanland.vn\u003c/a\u003e","lat":10.728306,"lng":106.7051179},{"contact_id":69,"id":"agen_69","Tilte":"CHI NHÁNH QUY MÔ TẬP TRUNG MỸ TOÀN 3","Add":"970, Nguyễn Văn Linh, Mỹ Toàn 3, Phường Tân Phong, Quận 7, TP. Hồ Chí Minh\u003cbr /\u003e Hotline: 0909 218 885","Tel":"\u003ca href=\"tel:+842854107504\"\u003e(028) 5410 7504\u003c/a\u003e","Email":"\u003ca href=\"mailto:Support@khaihoanland.vn\"\u003eSupport@khaihoanland.vn\u003c/a\u003e","lat":10.729333,"lng":106.707958},{"contact_id":79,"id":"agen_79","Tilte":"CHI NHÁNH QUY MÔ TẬP TRUNG HIM LAM","Add":"B11, Khu Kim Sơn, Phường Tân Phong, Quận 7, TP. Hồ Chí Minh\u003cbr /\u003e Hotline: 0911 401 901","Tel":"\u003ca href=\"tel:+911851681\"\u003e091 1851 681\u003c/a\u003e","Email":"\u003ca href=\"mailto:Support@khaihoanland.vn\"\u003eSupport@khaihoanland.vn\u003c/a\u003e","lat":10.7337142,"lng":106.7007959},{"contact_id":70,"id":"agen_70","Tilte":"CHI NHÁNH QUY MÔ TẬP TRUNG DRAGON 2","Add":"DP-03 Dragon Parc 2, Nguyễn Hữu Thọ, Xã Phước Kiển, Nhà Bè, TP. Hồ Chí Minh\u003cbr /\u003e Hotline 0934 118 814","Tel":"\u003ca href=\"tel:+842836368769\"\u003e(028) 3636 8769\u003c/a\u003e","Email":"\u003ca href=\"mailto:Support@khaihoanland.vn\"\u003eSupport@khaihoanland.vn\u003c/a\u003e","lat":10.6952642,"lng":106.704874},{"contact_id":85,"id":"agen_85","Tilte":"CHI NHÁNH QUY MÔ TẬP TRUNG LAKEVIEW 2","Add":"193 Nguyễn Hoàng, Phường An Phú, Quận 2, TP. Hồ Chí Minh\u003cbr /\u003e Hotline: 0938 557 822","Tel":"\u003ca href=\"tel:+84283514 3939\"\u003e(028) 3514 3939\u003c/a\u003e","Email":"\u003ca href=\"mailto:Support@khaihoanland.vn\"\u003eSupport@khaihoanland.vn\u003c/a\u003e","lat":10.7941859,"lng":106.7454119},{"contact_id":81,"id":"agen_81","Tilte":"CHI NHÁNH QUY MÔ TẬP TRUNG NGUYỄN HỮU CẢNH 2","Add":"11C, Nguyễn Hữu Cảnh, Phường 19, Quận Bình Thạnh, TP. Hồ Chí Minh\u003cbr /\u003e Hotline: 0903 863 979","Tel":"\u003ca href=\"tel:+842838408030\"\u003e(028) 3840 8030\u003c/a\u003e\u003cbr\u003e","Email":"\u003ca href=\"mailto:Support@khaihoanland.vn\"\u003eSupport@khaihoanland.vn\u003c/a\u003e","lat":10.7889551,"lng":106.7099132},{"contact_id":83,"id":"agen_83","Tilte":"CHI NHÁNH QUY MÔ TẬP TRUNG THỦ THIÊM 2","Add":"Tầng , 75 Nguyễn Cơ Thạch, Phường An Lợi Đông, Quận 2, TP. Hồ Chí Minh\u003cbr /\u003e Hotline: 0977 299 298","Tel":"\u003ca href=\"tel:+84283740 5666\"\u003e(028) 3740 5666\u003c/a\u003e","Email":"\u003ca href=\"mailto:Support@khaihoanland.vn\"\u003eSupport@khaihoanland.vn\u003c/a\u003e","lat":10.7686737,"lng":106.7249122},{"contact_id":82,"id":"agen_82","Tilte":"CHI NHÁNH QUY MÔ TẬP TRUNG AN PHÚ 2","Add":"193 Nguyễn Hoàng, Phường An Phú, Quận 2, TP. Hồ Chí Minh\u003cbr /\u003e Hotline: 0903 670 586","Tel":"\u003ca href=\"tel:+84283840 7999\"\u003e(028) 3840 7999\u003c/a\u003e","Email":"\u003ca href=\"mailto:Support@khaihoanland.vn\"\u003eSupport@khaihoanland.vn\u003c/a\u003e","lat":10.7941859,"lng":106.7454119},{"contact_id":84,"id":"agen_84","Tilte":"CHI NHÁNH QUY MÔ TẬP TRUNG SALA 2","Add":"Tầng 1, SH5-7, 75 Nguyễn Cơ Thạch, Phường An Lợi Đông, Quận 2, TP. Hồ Chí Minh\u003cbr /\u003e Hotline: 0912 441 744","Tel":"\u003ca href=\"tel:+84981853200\"\u003e098 1853 200\u003c/a\u003e","Email":"\u003ca href=\"mailto:Support@khaihoanland.vn\"\u003eSupport@khaihoanland.vn\u003c/a\u003e","lat":10.7872729,"lng":106.7498105},{"contact_id":88,"id":"agen_88","Tilte":"CHI NHÁNH QUY MÔ TẬP TRUNG NGUYỄN CHÍ THANH - QUẬN 11 ","Add":"908 Nguyễn Chí Thanh, Phường 4, Quận 11, Tp Hồ Chí Minh ","Tel":"0908 94 54 27","Email":"Support@khaihoanland.vn","lat":10.7566761,"lng":106.6517884},{"contact_id":87,"id":"agen_87","Tilte":"CHI NHÁNH QUY MÔ TẬP TRUNG AN ĐÔNG – QUẬN 5","Add":"97 L1 Nguyễn Duy Dương, Phường 9, Quận 5, Tp Hồ Chí Minh\u003cbr /\u003e Hotline: 0916 353 578\u003cbr /\u003e ","Tel":"","Email":"\u003ca href=\"mailto:Support@khaihoanland.vn\"\u003eSupport@khaihoanland.vn\u003c/a\u003e","lat":10.7587554,"lng":106.6711332},{"contact_id":67,"id":"agen_67","Tilte":"TRUNG TÂM ĐÀO TẠO COACHING CENTER","Add":"B8-9 Khu Kim Sơn, PhườngTân Phong, Quận 7, TP. Hồ Chí Minh","Tel":"\u003ca href=\"tel:+842862624928\"\u003e(028) 62 624 928\u003c/a\u003e","Email":"\u003ca href=\"mailto:Support@khaihoanland.vn\"\u003eSupport@khaihoanland.vn\u003c/a\u003e","lat":10.7318388,"lng":106.702825}]

Form liên hệ

https://khaihoanland.vn/
https://khaihoanland.vn/catalog/view/theme/
Số 5-7-9-11 Nội khu Hưng Gia 4, KĐT Phú Mỹ Hưng, P.Tân Phong, Q.7, TP.HCM
10.7216211
106.7146039
Công ty cổ phần bất động sản Khải Hoàn Land
<a href="tel:+84-28-5411-0088">(028) 5411 0088</a>&nbsp;- <a href="tel:+84-28-5411-0099">(028) 5411 0099</a>
<a href="mailto:support@khaihoanland.vn">support@khaihoanland.vn</a>
Email:
Fax:
Tel: