0977 11 8888
Mã CK: KHG

Cơ hội nghề nghiệp

STT Vị trí tuyển dụng Số lượng Địa điểm làm việc Ngày hết hạn
1
GIÁM ĐỐC KINH DOANH
1 5-7-9-11, Hưng Gia 4, Phường Tân Phong, Phú Mỹ Hưng, Quận 7 31/05/2024
2
CHUYÊN VIÊN TÀI CHÍNH
1 5-7-9-11, Đường Nội Khu Hưng Gia 4, Khu Đô Thị Phú Mỹ Hưng, Phường Tân Phong, Quận 7, TPHCM 31/05/2024
3
Chuyên viên pháp chế
1 5-7-9-11, Hưng Gia 4, Phường Tân Phong, Phú Mỹ Hưng, Quận 7 31/05/2024
4
Chuyên viên Media
5-7-9-11, Hưng Gia 4, Phường Tân Phong, Phú Mỹ Hưng, Quận 7 31/05/2024
5
TRƯỞNG PHÒNG KINH DOANH
500 TP. HỒ CHÍ MINH 31/05/2024
6
GIÁM ĐỐC CHI NHÁNH - SÀN GIAO DỊCH
50 TP. HỒ CHÍ MINH 31/05/2024
7
K.I.S (Khải Hoàn Land Investment Specialist)
5000 TP. HỒ CHÍ MINH 31/05/2024
Cơ hội nghề nghiệp