0977 11 8888

Cơ hội nghề nghiệp

STT Vị trí tuyển dụng Số lượng Địa điểm làm việc Ngày hết hạn
1
GIÁM ĐỐC NHÂN SỰ
01 Số 5-7-9-11 Nội khu Hưng Gia 4, KĐT Phú Mỹ Hưng, P.Tân Phong, Quận 7, Tp.HCM 30/05/2021
2
TRƯỞNG NHÓM THIẾT KẾ
01 Số 5-7-9-11 Nội khu Hưng Gia 4, KĐT Phú Mỹ Hưng, P.Tân Phong, Quận 7, Tp.HCM 30/05/2021
3
GIÁM ĐỐC TÀI CHÍNH
01 Số 5-7-9-11 Nội khu Hưng Gia 4, KĐT Phú Mỹ Hưng, P.Tân Phong, Quận 7, Tp.HCM 30/05/2021
4
NHÂN VIÊN CONTENT MARKETING
02 Số 5-7-9-11 Nội khu Hưng Gia 4, KĐT Phú Mỹ Hưng, P.Tân Phong, Quận 7, Tp.HCM 15/06/2021
5
CHUYÊN VIÊN MEDIA
2 5-7-9-11 Nội Khu Hưng Gia 4, P.Tân Phong, Q.7, HCM 18/06/2021
6
GIÁM ĐỐC KINH DOANH
02 Số 5-7-9-11 Nội khu Hưng Gia 4, KĐT Phú Mỹ Hưng, P.Tân Phong, Quận 7, Tp.HCM 15/06/2021
7
CHUYÊN VIÊN KINH DOANH
1000 TP. HỒ CHÍ MINH 30/06/2021
8
TRƯỞNG NHÓM PHÁT TRIỂN DỰ ÁN
02 Số 5-7-9-11 Nội khu Hưng Gia 4, KĐT Phú Mỹ Hưng, P.Tân Phong, Quận 7, Tp.HCM 15/06/2021
9
CHUYÊN VIÊN PHÁT TRIỂN DỰ ÁN
05 Số 5-7-9-11 Nội khu Hưng Gia 4, KĐT Phú Mỹ Hưng, P.Tân Phong, Quận 7, Tp.HCM 30/06/2021
10
CHUYÊN VIÊN ĐẦU TƯ
05 Số 5-7-9-11 Nội khu Hưng Gia 4, KĐT Phú Mỹ Hưng, P.Tân Phong, Quận 7, Tp.HCM 30/06/2021
11
TRỢ LÝ BAN TỔNG GIÁM ĐỐC
05 Số 5-7-9-11 Nội khu Hưng Gia 4, KĐT Phú Mỹ Hưng, P.Tân Phong, Quận 7, Tp.HCM 15/06/2021
12
CHUYÊN VIÊN TÀI CHÍNH
02 Số 5-7-9-11 Nội khu Hưng Gia 4, KĐT Phú Mỹ Hưng, P.Tân Phong, Quận 7, Tp.HCM 15/06/2021
Cơ hội nghề nghiệp