0977 11 8888
Mã CK: KHG

Cơ hội nghề nghiệp

STT Vị trí tuyển dụng Số lượng Địa điểm làm việc Ngày hết hạn
1
GIÁM ĐỐC CHI NHÁNH - SÀN GIAO DỊCH
5 TP. HỒ CHÍ MINH 31/03/2023
2
GIÁM ĐỐC KINH DOANH
1 5-7-9-11, Hưng Gia 4, Phường Tân Phong, Phú Mỹ Hưng, Quận 7 31/03/2023
3
NHÂN VIÊN SEO
1 5-7-9-11, Hưng Gia 4, Phường Tân Phong, Phú Mỹ Hưng, Quận 7 31/03/2023
4
Chuyên viên Thiết kế
2 5-7-9-11, Hưng Gia 4, Phường Tân Phong, Phú Mỹ Hưng, Quận 7 31/03/2023
5
Chuyên viên Dịch vụ - Thủ tục khách hàng
1 5-7-9-11, Hưng Gia 4, Phường Tân Phong, Phú Mỹ Hưng, Quận 7 31/03/2023
6
Chuyên Viên Đào Tạo – Truyền thông nội bộ
1 5-7-9-11, Hưng Gia 4, Phường Tân Phong, Phú Mỹ Hưng, Quận 7 31/03/2023
7
QUẢN LÝ DỰ ÁN KINH DOANH
2 5-7-9-11, Hưng Gia 4, Phường Tân Phong, Phú Mỹ Hưng, Quận 7 31/03/2023
8
KIẾN TRÚC SƯ QUẢN LÝ THIẾT KẾ
2 5-7-9-11, Hưng Gia 4, Phường Tân Phong, Phú Mỹ Hưng, Quận 7 31/03/2023
9
TRƯỞNG PHÒNG KINH DOANH
50 TP. HỒ CHÍ MINH 31/03/2023
10
K.I.S (Khải Hoàn Land Investment Specialist)
3000 TP. HỒ CHÍ MINH 31/03/2023
Cơ hội nghề nghiệp