0977 11 8888
Mã CK: KHG

Cơ hội nghề nghiệp

STT Vị trí tuyển dụng Số lượng Địa điểm làm việc Ngày hết hạn
1
TRƯỞNG PHÒNG K.I.S
20 HỒ CHÍ MINH 20/2/2022
2
K.I.S (Khải Hoàn Land Investment Specialist)
500 Hà Nội 20/2/2022
3
CHUYÊN VIÊN TÀI CHÍNH
02 Số 5-7-9-11 Nội khu Hưng Gia 4, KĐT Phú Mỹ Hưng, P.Tân Phong, Quận 7, Tp.HCM 20/2/2022
4
CHUYÊN VIÊN QUAN HỆ CỔ ĐÔNG (Investor Relations Executive)
01 Số 5-7-9-11 Nội khu Hưng Gia 4, KĐT Phú Mỹ Hưng, P.Tân Phong, Quận 7, Tp.HCM 20/2/2022
5
K.I.S (Khải Hoàn Land Investment Specialist)
1000 TP. HỒ CHÍ MINH 20/2/2022
6
K.I.S (Khải Hoàn Land Investment Specialist)
500 PHÚ QUỐC - KIÊN GIANG 20/2/2022
7
CHUYÊN VIÊN PHÁT TRIỂN DỰ ÁN (KIẾN TRÚC SƯ QUY HOẠCH)
15 Số 5-7-9-11 Nội khu Hưng Gia 4, KĐT Phú Mỹ Hưng, P.Tân Phong, Quận 7, Tp.HCM 20/2/2022
Cơ hội nghề nghiệp