0977 11 8888
Mã CK: KHG

Cơ hội nghề nghiệp

STT Vị trí tuyển dụng Số lượng Địa điểm làm việc Ngày hết hạn
1
PHÓ GIÁM ĐỐC ĐẦU TƯ
1 5-7-9-11 Nội Khu Hưng Gia 4, P.Tân Phong, Q.7, HCM 31/08/2021
2
CHUYÊN VIÊN KINH DOANH
500 Hà Nội 31/08/2021
3
TRƯỞNG PHÒNG KINH DOANH
20 Hà Nội 31/08/2021
4
NHÂN VIÊN SEO
1 5-7-9-11 Nội Khu Hưng Gia 4, P.Tân Phong, Q.7, HCM 15/08/2021
5
HÀNH CHÍNH - LỄ TÂN (KHU VỰC HÀ NỘI)
1 Hà Nội 15/08/2021
6
CHUYÊN VIÊN QUẢNG CÁO TRỰC TUYẾN
1 5-7-9-11 Nội Khu Hưng Gia 4, P.Tân Phong, Q.7, HCM 15/08/2021
7
CHUYÊN VIÊN SOCIAL VIRAL MARKETING
2 5-7-9-11 Nội Khu Hưng Gia 4, P.Tân Phong, Q.7, HCM 15/08/2021
8
GIÁM ĐỐC TÀI CHÍNH
1 5-7-9-11 Nội Khu Hưng Gia 4, P.Tân Phong, Q.7, HCM 15/08/2021
9
CHUYÊN VIÊN KINH DOANH
1000 TP. HỒ CHÍ MINH 31/08/2021
10
TRƯỞNG NHÓM PHÁT TRIỂN DỰ ÁN (TRƯỞNG NHÓM KTS QUY HOẠCH)
10 Số 5-7-9-11 Nội khu Hưng Gia 4, KĐT Phú Mỹ Hưng, P.Tân Phong, Quận 7, Tp.HCM 15/08/2021
11
CHUYÊN VIÊN PHÁT TRIỂN DỰ ÁN (KIẾN TRÚC SƯ QUY HOẠCH)
15 Số 5-7-9-11 Nội khu Hưng Gia 4, KĐT Phú Mỹ Hưng, P.Tân Phong, Quận 7, Tp.HCM 15/08/2021
12
NHÂN VIÊN CONTENT
2 5-7-9-11 Nội Khu Hưng Gia 4, P.Tân Phong, Q.7, HCM 15/08/2021
13
TRƯỞNG NHÓM THIẾT KẾ
2 5-7-9-11 Nội Khu Hưng Gia 4, P.Tân Phong, Q.7, HCM 15/08/2021
14
CHUYÊN VIÊN CÔNG NGHỆ THÔNG TIN
2 5-7-9-11 Nội Khu Hưng Gia 4, P.Tân Phong, Q.7, HCM 15/08/2021
15
KẾ TOÁN THANH TOÁN
3 5-7-9-11 Nội Khu Hưng Gia 4, P.Tân Phong, Q.7, HCM 15/08/2021
16
CHUYÊN VIÊN DIỄN HỌA 3D
10 5-7-9-11 Nội Khu Hưng Gia 4, P.Tân Phong, Q.7, HCM 15/08/2021
Cơ hội nghề nghiệp