0977 11 8888
Mã CK: KHG

Cơ hội nghề nghiệp

Vị trí tuyển dụng

KẾ TOÁN TỔNG HỢP

I. MÔ TẢ CÔNG VIỆC

 1. Hướng dẫn các kế toán viên xử lý và hạch toán các nghiệp vụ kế toán.
 2. Kiểm tra, xử lý các nghiệp vụ phát sinh giữa Phòng Kế toán với các Phòng ban, Đơn vị liên quan.
 3. Kiểm soát chặt chẽ tính pháp lý của tất cả các chứng từ kế toán của Công ty theo quy định của Pháp luật hiện hành và quy định Công ty.
 4. Thống kê và tổng hợp số liệu kế toán theo từng Chi nhánh Sàn giao dịch khi có yêu cầu của Phòng Tài chính, nhằm đánh giá kết quả kinh doanh của từng Chi nhánh Sàn giao dịch.
 5. Cung cấp hồ sơ, số liệu và giải trình cho Cơ quan Thuế, Kiểm toán, Thanh tra kiểm tra theo yêu cầu của Trưởng Bộ phận, cung cấp kịp thời số liệu cho Ban Tổng Giám đốc hoặc các Bộ phận khác khi có yêu cầu.
 6. Lập báo cáo Tài chính riêng lẻ, hợp nhất và các báo cáo giải trình chi tiết phục vụ kịp thời cho báo cáo Đầu tư, báo cáo Năng lực của Phòng Đầu tư và Phòng Tài chính.
 7. Theo dõi các Công ty: Công ty CP BĐS Khải Hoàn Land, Công ty CP Tập Đoàn Khải Hoàn, Công ty TNHH Giao Hưởng Xanh, các Công ty con, các Công ty liên quan của Công ty CP BĐS Khải Hoàn Land và Công ty CP Tập Đoàn Khải Hoàn.
 8. Thiết lập hệ thống kiểm soát và thường xuyên rà soát để đánh giá, điều chỉnh hệ thống kế toán, kiểm tra, đối chiếu hàng tháng số liệu trên các tài khoản kế toán: Thuế, Ngân hàng, tiền mặt, công nợ, …
 9. Lập báo cáo Tài chính theo định kỳ, phục vụ cho việc đánh giá kết quả hoạt động của toàn Công ty.
 10. Quản lý, phân bổ, điều chuyển nhân sự phù hợp với khả năng nhằm đảm bảo khả năng vận hành của Phòng Kế toán hiệu quả nhất.
 11. Hỗ trợ Trưởng Bộ phận lập báo cáo thuế, báo cáo tình hình sử dụng hóa đơn hàng tháng, quý, năm.
 12. Quản lý tổng quát công nợ toàn Công ty, xác định và đề xuất lập dự phòng hoặc xử lý công nợ phải thu toàn Công ty.
 13. Lưu trữ hồ sơ, chứng từ, hóa đơn theo đúng quy định.
 14. Thực hiện các công việc khác theo sự phân công của Trưởng Bộ phận.

II. YÊU CẦU CÔNG VIỆC

 1. Tốt nghiệp Đại học trở lên các chuyên ngành: Kế toán, Tài chính, Ngân hàng.
 2. Tiếng Anh: Trình độ B trở lên.
 3. Thành thạo vi tính văn phòng, các phần mềm, ứng dụng.
 4. Từ 03 năm kinh nghiệm trở lên trong nghiệp vụ kế toán.
 5. Ít nhất 02 năm kinh nghiệm ở vị trí tương đương tại các Công ty bất động sản, Ngân hàng.
 6. Nữ, tuổi từ 22 đến 40.
 7. Am hiểu các chế độ kế toán, công tác kế toán ngân hàng và các quy định Pháp luật liên quan.
 8. Trung thực, trách nhiệm.
 9. Siêng năng, cẩn thận, tỉ mỉ.
 10. Kỹ năng phân tích, xử lý số liệu.
 11. Lãnh đạo, làm việc nhóm.

III. CÁC CHẾ ĐỘ PHÚC LỢI

 • Lương theo chức danh, chức vụ và năng lực.
 • Được tham gia đầy đủ các chế độ BHXH, BHYT, BHTN.
 • Khám sức khỏe định kỳ, du lịch hàng năm.
 • Lương tháng 13, thưởng theo kết quả kinh doanh của Công ty.
 • Thưởng hoàn thành dự án, thưởng cổ phiếu ESOP.

IV. LIÊN HỆ ỨNG TUYỂN

    Tuyển Dụng

    Hotline Tuyển dụng: 0902605271

    Email: tuyendung@khaihoanland.vn

download

Mẫu đơn

Ứng tuyển

Cơ hội nghề nghiệp