0977 11 8888

Cơ hội nghề nghiệp

Vị trí tuyển dụng

TRỢ LÝ BAN TỔNG GIÁM ĐỐC

I. MÔ TẢ CÔNG VIỆC

I. NHIỆM VỤ CHÍNH

 • Thay mặt BOD duy trì hoạt động điều hành các hoạt động của Công ty với các Phòng ban theo yêu cầu được giao phó.
 • Tổng hợp, đánh giá tình hình hoạt động của Công ty, các Phòng ban thông qua báo cáo của các bộ phận.
 • Trợ giúp BOD xây dựng định hướng chiến lược phát triển Công ty liên quan đến hoạt động của công ty.
 • Tiếp nhận văn thư, công văn, tài liệu từ các đối tác bên ngoài, các Phòng ban, cá nhân trình Ban Tổng Giám đốc phê duyệt.
 • Truyền đạt thông tin của Ban Tổng Giám đốc tới các Phòng ban, cá nhân và phản hồi kết quả thực hiện cho Ban Tổng Giám đốc.
 • Sắp xếp lịch làm việc, lịch họp, lịch công tác, …, nhắc lịch cho Ban Tổng Giám đốc để đảm bảo công việc luôn hoàn thành đúng hạn.
 • Báo cáo trực tiếp công việc theo định kỳ, đột xuất theo yêu cầu cho Ban Tổng Giám đốc.

II. YÊU CẦU

 • Tốt nghiệp Đại học trở lên chuyên ngành: Luật Marketing, Tài Chính, Kinh Doanh,  ...
 • Tiếng Anh: cao cấp
 • Thành thạo vi tính văn phòng, soạn thảo văn bản.
 • Từ 04 năm kinh nghiệm trở lên trong công tác Trợ lý, Thư ký.
 • Ít nhất 01 năm kinh nghiệm ở vị trí tương đương tại các Công ty bất động sản.
 • Am hiểu luật Đất đai, luật Dân sự, luật Kinh tế và các văn bản Pháp luật khác liên quan đến hoạt động kinh doanh bất động sản.

III. LIÊN HỆ ỨNG TUYỂN

BP. Tuyển Dụng

Hotline: 0911 876 807

Email: tuyendung@khaihoanland.vn

download

Mẫu đơn

Ứng tuyển

Cơ hội nghề nghiệp