0977 11 8888
Mã CK: KHG

Cơ hội nghề nghiệp

Vị trí tuyển dụng

PHÓ GIÁM ĐỐC ĐẦU TƯ

I. MÔ TẢ CÔNG VIỆC

I. NHIỆM VỤ CHÍNH:

1. Tham mưu, tư vấn cho Ban Tổng Giám đốc những vấn đề liên quan đến hoạt động của Phòng Đầu tư.

2. Nghiên cứu, phân tích, dự báo các vấn đề liên quan đến toàn bộ hoạt động của Phòng Đầu Tư.

3. Hoạch định kế hoạch đầu tư ngắn hạn, trung và dài hạn cho Công ty.

4. Chủ động tìm kiếm, ngoại giao và xúc tiến hợp tác đầu tư với các đối tác khác.

5. Nghiên cứu, phát triển quỹ đất, tìm kiếm khai thác dự án mới:

- Tìm kiếm khai thác dự án mới.

- Thực hiện các thủ tục có liên quan đến thủ tục pháp lý dự án.

- Quản lý, theo dõi hoặc trực tiếp tham gia xử lý các thủ tục pháp lý dự án của Công ty.

6. Cập nhật thông tin chính sách, quy định của chính phủ về quản lý đất đai, xây dựng.

7. Xây dựng và kiểm soát quy trình thực hiện và trình duyệt dự án từ bước xin chủ trương đầu tư dự án đến khi dự án hoàn thanh đưa vào sử dụng.

8. Phối hợp với Pháp Lý Dự án để hoàn thành các thủ tục, quy trình về pháp lý dự án đầu tư

II. YÊU CẦU:

1. Tốt nghiệp Đại học trở lên chuyên ngành: Kinh tế, Quản trị kinh doanh, quản lý tài chính.

2. Tiếng Anh giao tiếp tốt.

3. Có 03 năm kinh nghiệm ở vị trí tương đương tại các công ty bất động sản.

4. Có khả năng thẩm định dự án; Lập kế hoạch, đề xuất, đánh giá kế hoạch, phương án đầu tư.

5. Am hiểu hoạt động đầu tư và thị trường bất động sản trong nước.

6. Có kiến thức về pháp luật BĐS, có kinh nghiệm thực tế trong quá trình điều hành, triển khai dự án bất động sản.

III. LIÊN HỆ TUYỂN DỤNG:

BP. Tuyển Dụng

Hotline Tuyển Dụng: 0911 876 807

Email: tuyendung@khaihoanland.vn

download

Mẫu đơn

Ứng tuyển

Cơ hội nghề nghiệp