0977 11 8888
Mã CK: KHG

Cơ hội nghề nghiệp

Vị trí tuyển dụng

KẾ TOÁN THANH TOÁN

I. MÔ TẢ CÔNG VIỆC

I. NHIỆM VỤ CHÍNH:

1. Thực hiện tất cả các nghiệp vụ thu, chi các chi phí, giao dịch phát sinh liên quan hoạt động kinh doanh của Công ty.

2. Quản lý Phiếu thu của các Chi nhánh Sàn giao dịch, đối chiếu Phiếu thu và tiền mặt thực tế.

3. Kiểm tra tính hợp lệ của các Đề nghị thanh toán theo qui định thanh toán của Công ty, tuân thủ Pháp luật hiện hành.

4. Thực hiện hạch toán các nghiệp vụ liên quan đến ghi nhận chi phí người mua, cộng tác viên,..

5. Báo cáo dự kiến thu – chi, số dư đầu kỳ, tồn quỹ định kỳ theo ngày, tuần, tháng.

II. YÊU CẦU:

1. Tốt nghiệp Cao đẳng, Đại học trở lên chuyên nghành: Kế toán, Tài chính, Ngân hàng

2. Từ 01 năm kinh nghiệm trở lên trong nghiệp vụ kế toán

III. LIÊN HỆ TUYỂN DỤNG:

BP. Tuyển Dụng

Hotline Tuyển dụng: 0911 876 807

Email: tuyendung@khaihoanland.vn

download

Mẫu đơn

Ứng tuyển

Cơ hội nghề nghiệp