0977 11 8888
Mã CK: KHG

Cơ hội nghề nghiệp

Vị trí tuyển dụng

GIÁM ĐỐC TÀI CHÍNH

I. MÔ TẢ CÔNG VIỆC

I. NHIỆM VỤ CHÍNH

    1. Quản lý ngân quỹ:

 • Quản lý, kiểm soát dòng tiền đảm bảo tính thanh khoản, quyết định điều chuyển nguồn tiền nhàn rỗi, nguồn tiền đã đầu tư và đánh giá hiệu quả đầu tư, sắp xếp nguồn tiền để tài trợ cho các dự án đầu tư bất động sản của Tập đoàn.
 • Quản lý hiệu quả hoạt động kinh doanh của Tập đoàn về: doanh số, công nợ, chính sách, từ đó đánh giá và đề xuất các phương án thay đổi chính sách bán hàng, chính sách công nợ để nâng cao hiệu quả kinh doanh

    2. Quản lý tài chính:

 • Hoạch định chiến lược cấu trúc tài chính, kiểm soát việc thực hiện kế hoạch ngắn, trung và dài hạn cho Tập đoàn.
 • Xây dựng, lập kế hoạch ngân sách các Phòng ban Công ty và các Công ty con, Công ty liên kết, kiểm soát và đánh giá việc sử dụng ngân sách theo kế hoạch.

    3. Quản lý phát hành:

 • Tìm kiếm, lựa chọn nhà đầu tư chiến lược để huy động vốn từ phát hành cổ phiếu, trái phiếu, xây dựng mối quan hệ với các nhà đầu tư chiến lược, nhà đầu tư tiềm năng

    4. Quản lý các hoạt động đầu tư tài chính:

 • Nghiên cứu, phân tích thị trường tài chính để hoạch định chiến lược đầu tư tài chính ngắn, trung và dài hạn, tìm kiếm, khai thác các doanh nghiệp, các dự án bất động sản hấp dẫn trên thị trường để M&A.
 • Tổ chức xây dựng danh mục đầu tư vào chứng khoán của các doanh nghiệp niêm yết và chưa niêm yết, đầu tư trái phiếu, tín phiếu, chứng chỉ quỹ và các công cụ nợ theo quy định của Pháp luật.

II. YÊU CẦU

 • Tốt nghiệp từ Đại học trở lên các chuyên ngành: Tài chính, Kế toán, Kiểm toán, Kế hoạch Đầu tư, Quản trị kinh doanh.
 • Tiếng Anh: giao tiếp tốt.
 • Hơn 05 năm kinh nghiệm quản lý trong lĩnh vực Tài chính, Kế toán, Kiểm toán
 • Ít nhất 03 kinh nghiệm ở vị trí tương đương tại các Công ty bất động sản.
 • Trung thực, cẩn thận, trách nhiệm.
 • Khả năng ngoại giao, đàm phán và truyền đạt tốt.

III. LIÊN HỆ ỨNG TUYỂN

 • BP. Tuyển Dụng
 • Hotline Tuyển dụng: 0911 876 807  
 • Email: tuyendung@khaihoanland.vn

 

download

Mẫu đơn

Ứng tuyển

Cơ hội nghề nghiệp