0977 11 8888
Mã CK: KHG

Cơ hội nghề nghiệp

Vị trí tuyển dụng

CHUYÊN VIÊN TÀI CHÍNH

I. MÔ TẢ CÔNG VIỆC

I. NHIỆM VỤ CHÍNH

 • Thực hiện lập Báo cáo khả thi dự án (FS), phân tích và tham mưu cho Trưởng Bộ phận trong công tác quản trị hiệu quả dòng tiền dự án.
 • Nghiên cứu, phân tích hiệu quả đầu tư dự án.
 • Lập kế hoạch và cập nhật dòng tiền dự án, đề xuất ý tưởng để tối ưu hóa dòng tiền dự án.
 • Thiết lập các mẫu biểu, mô hình tài chính cho báo cáo tiền khả thi, báo cáo khả thi cho dự án và mô hình tài chính Công ty.
 • Thực hiện, quản lý, theo dõi việc huy động vốn, tìm nguồn tài trợ cho việc đầu tư phát triển dự án.
 • Thực hiện việc kiểm soát, phân tích báo cáo tài chính và lập báo cáo quản trị nội bộ.
 • Tham gia xây dựng kế hoạch tài chính, cấu trúc vốn trung và dài hạn của Công ty.
 • Tham mưu, đề xuất với Trưởng Bộ phận các phương án huy động vốn, phát triển đầu tư phù hợp với năng lực và định hướng chung của Công ty.

II. YÊU CẦU

 • Tốt nghiệp từ Đại học trở lên các chuyên ngành: Tài chính, Kế toán, Kiểm toán, Kế hoạch Đầu tư, Quản trị kinh doanh.
 • Tiếng Anh: giao tiếp tốt.
 • Có 03 năm kinh nghiệm trở lên trong lĩnh vực Phân tích Tài chính doanh nghiệp, Kiểm toán, Kế hoạch đầu tư, …
 • Ít nhất 02 năm kinh nghiệm ở vị trí tương đương tại Công ty bất động sản.
 • Nắm vững các quy trình, thủ tục, quy định liên quan đến các hoạt động kinh doanh, huy động vốn, đầu tư phát triển dự án.

III. LIÊN HỆ ỨNG TUYỂN

PHÒNG HÀNH CHÍNH NHÂN SỰ 

BP. Tuyển Dụng:   

Hotline: 0911 876 807   

Email: tuyendung@khaihoanland.vn

 

download

Mẫu đơn

Ứng tuyển

Cơ hội nghề nghiệp