0977 11 8888

Cơ hội nghề nghiệp

Vị trí tuyển dụng

CHUYÊN VIÊN NGUỒN VỐN

I. MÔ TẢ CÔNG VIỆC

I. NHIỆM VỤ CHÍNH:

  • Chuẩn bị hồ sơ dự án liên quan đến tài chính nhằm phục vụ cho việc huy động vốn tài trợ cho việc đầu tư phát triển dự án.
  • Nghiên cứu, phân tích hiệu quả đầu tư, lập mô hình tính toán chi tiết dòng tiền, doanh thu, lợi nhuận đối với từng dự án.
  • Thực hiện lập Báo cáo khả thi dự án (FS) phục vụ phương án đầu tư, kế hoạch huy động nguồn vốn và tham mưu cho Ban Tổng Giám đốc, Trưởng Bộ phận trong công tác quản trị hiệu quả tài sản và nguồn vốn.
  • Thiết lập các mẫu biểu, mô hình tài chính cho báo cáo tiền khả thi, báo cáo khả thi cho dự án và mô hình tài chính Công ty.
  • Kiểm tra, hiệu chỉnh số liệu phân tích hiệu quả tài chính dự án. Quản lý, theo dõi hồ sơ vay dự án, tham gia đánh giá hiệu quả đầu tư.

II. YÊU CẦU:

  • Tốt nghiệp từ Đại học trở lên các chuyên ngành: Tài chính, Kế toán, Kiểm toán, Kế hoạch Đầu tư, Quản trị kinh doanh.
  • Tiếng Anh: giao tiếp tốt.
  • Có 03 năm kinh nghiệm trở lên trong lĩnh vực Phân tích Tài chính doanh nghiệp, Kiểm toán, Kế hoạch đầu tư, …
  • Nắm vững các quy trình, thủ tục, quy định liên quan đến các hoạt động kinh doanh, huy động vốn, đầu tư phát triển dự án.
  • Chịu áp lực công việc cao.

III. LIÊN HỆ ỨNG TUYỂN

BP. Tuyển Dụng

Hotline Tuyển dụng: 0911 876 807  

Email: tuyendung@khaihoanland.vn

 

download

Mẫu đơn

Ứng tuyển

Cơ hội nghề nghiệp