0977 11 8888
Mã CK: KHG

Cơ hội nghề nghiệp

STT Vị trí tuyển dụng Số lượng Địa điểm làm việc Ngày hết hạn
1
GIÁM ĐỐC CHI NHÁNH - SÀN GIAO DỊCH
1 TP. HỒ CHÍ MINH 30/09/2023
2
GIÁM ĐỐC KINH DOANH
1 5-7-9-11, Hưng Gia 4, Phường Tân Phong, Phú Mỹ Hưng, Quận 7 30/09/2023
3
Trợ lý Ban Tổng Giám đốc
1 5-7-9-11, Hưng Gia 4, Phường Tân Phong, Phú Mỹ Hưng, Quận 7 30/09/2023
4
Trưởng phòng pháp chế - DVKH
1 5-7-9-11, Hưng Gia 4, Phường Tân Phong, Phú Mỹ Hưng, Quận 7 30/09/2023
5
QUẢN LÝ DỰ ÁN KINH DOANH
1 5-7-9-11, Hưng Gia 4, Phường Tân Phong, Phú Mỹ Hưng, Quận 7 30/09/2023
6
TRƯỞNG PHÒNG KINH DOANH
50 TP. HỒ CHÍ MINH 30/09/2023
7
K.I.S (Khải Hoàn Land Investment Specialist)
3000 TP. HỒ CHÍ MINH 30/09/2023
Cơ hội nghề nghiệp